Project

Cassave-friet en -kroketten voor Nederland?

Een verkenning om gefrituurde cassaveproducten in Nederland op de markt te brengen. Het tropische wortelgewas Cassave lijkt in gefrituurde vorm op termijn bij de autochtone Nederlandse bevolking in de smaak te kunnen vallen.

cassave

Vooralsnog vormen vooral Surinamers en Afrikanen in Nederland consumentengroepen die actief benaderd kunnen worden voor cassaveproducten. Supermarkten en toko’s zijn de beste ingang voor de markt. Dat blijkt uit een studie van de Wetenschapswinkel van Wageningen UR. Cassave is een tropische struik met zetmeelrijke wortels en is voor een half miljard mensen in Azië, Latijns-Amerika en Afrika het belangrijkste basisvoedsel. Het product vormt na tarwe, rijst, maïs en aardappel mondiaal het vierde voedselgewas, maar is desondanks voor de meeste Nederlanders onbekend.

Op verzoek van Woman@work (een project van het Europees Sociaal Fonds (ESF-Equal)) liet de Wetenschapswinkel van Wageningen UR de mogelijkheden onderzoeken óf en hoe het mogelijk is nieuwe gefrituurde cassaveproducten op de markt van Amsterdam Zuidoost te introduceren. De vraag was afkomstig van een jonge vrouw van Surinaamse afkomst die hiervoor een bedrijf wil opzetten.

De onderzoekers van de leerstoelgroep Productontwerpen en kwaliteitskunde en de Academic Master Cluster van Wageningen Universiteit die de haalbaarheidsstudie uitvoerden, komen tot de slotsom dat er op dit moment beperkte mogelijkheden zijn om gefrituurde cassaveproducten commercieel te ontwikkelen. In het rapport ‘Cassave Friet’ zien zij op termijn wel kansen voor gefrituurde, halfronde en lange cassavefriet en -kroketten. Uitgangsmateriaal daarvoor zijn gekookte stukken cassavewortel.

Het lukte de onderzoekers wel om smakelijke friet en cassave-kroketten te bereiden. Voor het op grote schaal kunnen produceren van voorgebakken en diepgevroren cassave friet en kroketten met goede smaak en houdbaarheid is nog wel een ontwikkelingsstap nodig.

Smaakproeven met proefpersonen wijzen uit dat kruidige coatings rond frieten, vooral dunne cassavestukjes en toevoeging van vis aan kroketten geprefereerd worden. Nederlandse proefpersonen hebben echter weinig op met cassavefriet, ook al is die krokanter dan aardappelfriet. Van de Surinaamse proevers zegt tachtig procent ‘in’ te zijn voor voorbewerkte, afbakbare cassaveproducten, waar slechts een kwart van de autochtone Nederlanders hierin interesse toont.

Een economische en financiële haalbaarheidsstudie, experimenten om het product verder te ontwikkelen en een testfase met een aansprekende verpakking, marketing en verkoop in Amsterdam Zuidoost, zijn onderwerpen die nog uitgewerkt moeten worden voordat consumenten op grotere schaal cassaveproducten zullen aanschaffen.

Afronding

December 2005

Download

Opdrachtgever

Women@work, Amsterdam

Projectcoördinatie

Academic Master Cluster Wageningen UR - Erin Bakker
Leerstoelgroep Product Design and Quality Management - Mathijs Dekker
Stafafdeling Onderwijs / Wetenschapswinkel - Sander Essers

Uitvoering

Leerstoelgroep Product Design and Quality Management - Kexin Jiang, Paul Atalanta, Nienke van Lutterveld, Raoûl Chin a Foong
Academic Master Cluster Wageningen UR - Petra Hofs, Balma Yakubu Issaka, Edwin van der Maden, Ana Sáez García, Estelle Verzaux

Financiering

Wetenschapswinkel, Wageningen UR
Women@work, Amsterdam

Contact

Sander Essers, Projectcoöordinator