Project

Centrum voor Duurzaamheid in Arnhem

Twee studentonderzoeken hebben plaatsgevonden. Ze zijn gepresenteerd op 22 juni 2009 en 31 maart 2010 in Wageningen.

duurzaam_winkelcentrum_arnhem300px1.jpg

Drie ondernemers uit de regio Arnhem hebben de Wetenschapswinkel van Wageningen UR gevraagd om een haalbaarheidsstudie uit te voeren voor de ontwikkeling van een (diensten en winkel) Centrum voor Duurzaamheid. De aanleiding is de leegstand van het vroegere kantoor van de ABN Amro aan het Willemsplein - het vroegere café-restaurant Royal - en enkele buurpanden in het centrum van de stad.

In Rotterdam (De Groene Passage) en Amsterdam (Marqt) bestaan voorbeelden van dergelijke centra die als inspiratiebron kunnen dienen. Het idee is dat het Arnhemse centrum mogelijkheden biedt voor een hotel en restaurant en daarnaast voor:

  • een natuurvoedingswinkel, een natuurslagerij;
  • een woonwinkel, een kledingwinkel, e.d.;
  • diensten op het gebied van gezondheid en wellness;
  • informatie en advies;
  • cursussen, ateliers, e.d.

De ondernemers willen graag weten hoe zij met hun ideeën kunnen inspelen op:

  • de plannen van de gemeente Arnhem met de omgeving van het Gele Rijdersplein;
  • de verwachtingen van de consumenten in de Arnhemse regio.

Twee studentenonderzoeken hebben plaatsgevonden. Het eerste, een ACT (Academic Consultancy Training), ging in periode 5 (mei - juni 2009) van start. Uit dit onderzoek blijkt dat het plein een gunstige plek is voor een duurzaam centrum, gezien de looproutes van het winkelend publiek en de bereikbaarheid met het openbaar vervoer. Bij herprofilering van het gebied zou er een levendig plein kunnen ontstaan. Uit de enquêtes, gehouden onder klanten van biologische voedingswinkels in de omgeving, blijkt dat zij een trouw publiek zijn en dat het centrum zich in eerste instantie op deze groep zou moeten richten. Voor deze klanten heeft een duurzaam plein toegevoegde waarde door een breed aanbod. Ze verwachten bovenal een voedingswinkel, kledingwinkels en een restaurant in het duurzame centrum. Echter, het centrum zou niet al te grootschalig moeten zijn, maar wel een open en laagdrempelige karakter hebben.

duurzaamcentrumArnhem250px2.jpg

Een aanvullend studentenonderzoek (juni 2009 - maart 2010) heeft als vertrekpunt de gast van het hotel. De onderzoeksvraag luidt: Welke invloed heeft het winkelcentrum en het duurzame thema op de perceptie van de consument ten aanzien van het hotel? Voor het onderzoek zijn twee experimenten uitgevoerd onder treinreizigers (ouder dan 30 jaar). Uit het onderzoek blijkt dat duurzaamheid een goede keuze is voor een hotel, maar dat dit zichtbaar verder gaat dan alleen kostenbesparingen voor het hotel. Verder blijkt dat een winkelcentrum onder het hotel geen directe meerwaarde heeft voor de consument. Maar als de winkels er toch zouden komen, dan geeft de consument de voorkeur aan duurzame winkels. Dit hoeven niet per se exclusieve, luxe, duurzame boetiekjes te zijn. De winkels mogen best laagdrempelig worden, zolang ze maar duurzaam zijn.

Het verslag en de samenvatting van het tweede onderzoek van Kim-Quy Tran, student/ onderzoeker Bedrijfs- en Consumentenwetenschappen aan Wageningen University, getiteld ‘Hotel, winkelcentrum en duurzaamheid: een goede combinatie?’ zijn hieronder (Downloads) te downloaden.

Downloads

Opdrachtgever

Drie duurzame ondernemers uit Arnhem e.o.

Projectcoördinatie

Elsje Oosterkamp - LEI, onderdeel van Wageningen UR

Projectuitvoering

MSc Thesis:
Kim-Quy Tran - Bedrijfs- en Consumentenwetenschappen, Wageningen University
Begeleiding: Paul Ingenbleek en Ynte van Dam - Leerstoelgroep Marktkunde en consumentengedrag, Wageningen University

ACT:
Chris Mangus - Management Economics and Consumer Studies, Wageningen University
Froukje Pelsma - International Development Studies, Wageningen University
Miriam Polak - Public Health and Society, Wageningen University
Renee Ros - Management Economics and Consumer Studies, Wageningen University
Annemarie de Vries - Management Economics and Consumer Studies, Wageningen University
Da Yang - Management Economics and Consumer Studies, Wageningen University
Bart Zwartjes - Management Economics and Consumer Studies, Wageningen University

Financiering

Drie (duurzame) ondernemers uit Arnhem e.o.
Wetenschapswinkel Wageningen UR