Project

Consument aan het roer

De Wetenschapswinkel heeft onderzoek gedaan naar consumentenvoorkeur voor regionale producten in Wageningen en omgeving.

Consumenten zien markt voor meer streekeigen producten

Consumenten gaan steeds vaker op zoek naar actievere vormen van beïnvloeden van voedselaanbod. Een consumentencoöperatie is bijvoorbeeld een manier om invloed uit te oefenen. De Wageningse consumentencoöperatie CC2 participeert in het voedselaanbod door actieve deelname in de Wageningse natuurvoedingswinkel Lazuur (voorheen Buys & Ko) en door zich in te zetten voor duurzame voedselproductie in de regio. De coöperatie heeft niet alleen de mogelijkheid om het assortiment, prijs en uiterlijk in de natuurvoedingswinkel Buys & Ko in Wageningen te beïnvloeden, maar kan ook zelfstandig voedselarrangementen aangaan met bijvoorbeeld producenten uit de regio. De coöperatie vroeg hulp aan de wetenschapswinkel van Wageningen UR om onderzoek uit te voeren naar de voorkeur van consumenten in duurzaam voedsel. Op basis van voorkeuren van de consument kan het aanbod gerichter worden aangepast.

Onderzoeksvragen

  • wat consumenten vinden van het aanbod aan duurzaam voedsel in de natuurvoedingswinkel?
  • Wat vinden consumenten van het aanbod aan streekeigen voedsel
  • Is er draagvlak voor meer streekeigen voedsel?
  • Welke door de consument aangegeven aanpassingen kunnen de markt voor Lazuur (voorheen Buys & Ko) vergroten (buurtfiliaal, basispakketten, internetservice etc.)?

Resultaten

Uit enquêtes onder consumenten in Wageningen, Veenendaal en Barneveld, kwam naar voren dat er behoefte is aan meer streekeigen aanbod. Een vergroting van het aandeel streekeigen voedsel in de winkels zou daaraan tegemoet kunnen komen. Consumenten van Lazuur geven aan voornamelijk behoefte te hebben aan biologisch geproduceerde regionale producten, maar ook voor niet biologische maar wel duurzaam geproduceerde producten lijkt een voorzichtige markt.

Consumenten vinden het belangrijk dat regionaal voedsel, als zodanig herkenbaar is. De consument die duurzaam voedsel koopt, is zich zeer bewust van zijn eigen voorkeuren, en een optimale transparantie van de herkomst van de producten helpt daarbij. De categorie niet-kopers geeft aan vaak niet te weten of ze wel eens streekeigen producten koopt, maar staat wel positief tegenover streekeigen producten.

Herkenbaarheid en bereikbaarheid van producten, voornamelijk in supermarkten, en een niet te duur product kunnen mogelijk de markt vergroten. Dit leidt tot de volgende vraag voor de consumentencoöperatie, hoe ze samen met de netwerken van regionale producenten het aanbod en de herkenbaarheid van streekeigen producten kunnen vergroten.