Project

Cultureel erfgoed

De laatste decennia zijn traditionele landbouwhuisdieren en akkerbouwgewassen meer en meer uit beeld geraakt, verdrongen door andere die meer opbrengst leveren en en minder ziektes hebben. De stichtingen Zeldzame Huisdierrassen en De Oerakker willen meer bekendheid geven aan deze traditionele rassen, deel van ons cultureel erfgoed, en aan initiatieven die dit erfgoed benutten.

De Stichting Oerakker en de Stichting Zeldzame Huisdierrassen (SZH) ontwikkelde het Nationaal Plan Behoud van het levende cultureel erfgoed, en onderzoeksvraag aan de Wageningen Wetenschapswinkel. De belangrijkste vragen van deze organisaties aan de Wetenschapswinkel waren:

  • Hoe kunnen we de bekendheid vergroten van ons levende cultureel erfgoed?
  • Hoe ziet een goed communicatieplan voor het bereiken van de doelen er uit?
  • Hoe sluiten we het best aan bij het groeiend aantal groepen van geïnteresseerden in duurzame voedselketens (van productie tot en met consumptie)?

In september 2015 deed een groep MSc-studenten in het kader van het vak Academic Consultancy Training onderzoek naar de wijze waarop de stichtingen de bekendheid van het levende culturele erfgoed bij de verschillende stakeholders kan vergroten.

Conclusie van dit onderzoek is dat om ervoor te zorgen dat de producten van deze traditionele rassen geconsumeerd blijven worden. Daarmee is het voor telers en retailers interessanter in deze rassen te blijven investeren. Social Media is een belangrijk medium om consumenten te bereiken: een goede website van beide stichtingen samen, en ook de Facebook-pagina van Zeldzaam Lekker kan een belangrijke rol gaan spelen. Producten van zowel dierlijke als plantaardige oorsprong kunnen onder eenzelfde label worden verkocht, zodat voor de consument duidelijk is dat dit bijzondere producten zijn. Ook beveelt het onderzoek aan dat fokkers, boeren en retailers zich organiseren om de communicatie en samenwerking tussen de verschillende doelgroepen te verbeteren. De ACT groep heeft een voorbeeld brochure gemaakt voor de Stichtingen onder de titel “Red een ras, eet het op” die de Stichtingen kunnen aanpassen om hun producten aan te bieden aan de verschillende doelgroepen.