Project

De betrokkenheid van Afrikaanse Diaspora bij Nederlands en Europees beleid aangaande Afrika

Hoe zijn Afrikaanse Diaspora in Nederland betrokken in de totstandkoming en uitvoering van Nederlands en Europees beleid aangaande Afrika? In dit Wetenschapswinkelproject zijn verhalen verzameld over de politieke ambities, kennis en ervaring van Afrikaanse Diaspora met het beïnvloeden van Nederlands en Europees beleid, dat invloed heeft op de situatie in hun land van afkomst.

Uit het onderzoek blijktdat Afrikaanse diaspora door hun ervaring en familiebanden in hun land vanherkomst èn in Nederland unieke kennis en visies hebben als het gaat omNederlands en Europees beleid aangaande hun land van herkomst. De policybriefonder downloads geeft een overzicht van alle onderzoeksresultaten.

Resultaten door het onderzoek

De projectresultatengaven Tweede Kamerlid Eric Smaling aanleiding tot het indienen van een motie omde participatie van Afrikaanse Diaspora in internationale samenwerking tewaarborgen. Deze motie is op 30 april 2015 aangenomen.

Volgens Max Koffi van AfricaIn Motion (AIM), een lobbyorganisatie van Afrikaanse diaspora en opdrachtgevervan dit onderzoek, is de motie "een historische gebeurtenis voor Afrikaanse diaspora in Nederland". Samen met het Landelijk OverlegorgaanAfrikanen (LOA) en andere Afrikaanse diaspora organisaties kijkt AIM nu naarvervolgstappen.

Publicaties

In dit onderzoek zijn 35 interviews afgenomen, daarvan zijn 11 verhalen van de Afrikaanse diaspora telezen in de verhalenbundel 'Make Africa Shine, Narratives of African Diasporaon Policy-Making Concerning Africa'. Over het volledige onderzoek en het rechtvan Afrikaanse diaspora om te participeren in beleid aangaande hun landen vanherkomst verschijnt binnenkort het wetenschappelijk artikel genaamd: 'The African diaspora’s public participation in policy-making concerning Africa' van auteurs Norglo, Goris, Lie en Otieno.