Project

De kracht van geld en tijd voor een leefbaar inkomen in Afrikaanse landbouwpraktijken

De NGO 100WEEKS geeft Afrikaanse boeren $8 per week voor een periode van 100 weken. Is er wetenschappelijke onderbouwing mogelijk over hoe een combinatie van geldoverdrachten, wekelijkse coaching en hun trainingen het leven van Afrikaanse boeren daadwerkelijk berbetert? En wat zou er in hun curriculum aangepast kunnen worden om een leefbaar inkomen voor langere tijd te stimuleren?

Hoe kun je Afrikaanse boeren stimuleren om structureel uit de armoede te blijven als je over geld en trainingsmateriaal beschikt? Deze vraag is aan de Wetenschapswinkel van WUR gesteld door 100WEEKS, een niet-gouvernementele organisatie (NGO) die vrouwen in Rwanda, Oeganda, Ghana en Ivoorkust een geldoverdracht van $8 per week biedt gedurende een periode van 100 weken. Naast de wekelijkse geldoverboekingen krijgen 20 vrouwen per groep wekelijks een coachingsessie. Tijdens deze sessies worden verschillende onderwerpen besproken. Ook wordt alle vrouwen gevraagd wekelijks een financieel dagboek in te vullen, om financieel inzicht te vergroten. Is deze aanpak effectief in vergelijking met andere initiatieven? Wat kan er worden verbeterd?

De oprichters van 100WEEKS geloven in 'leren door te doen', maar hebben ook behoefte aan meer wetenschappelijke kennis over wat de mogelijke rol zou kunnen zijn van het 100WEEKS-curriculum binnen toeleveringsketens om landbouwpraktijken en het levensonderhoud van boeren in Afrika te verbeteren. Ze merken dat de private sector steeds meer belangstelling heeft voor innovatieve duurzaamheidsprogramma's stroomopwaarts in de toeleveringsketen (innovaties op boerderijniveau) en willen klaar zijn voor de toekomst. De Wetenschapswinkel is deze uitdaging aangegaan.