Project

Inpassen van de recreatielandjes langs het Veluwemeer

Een substantiële toename van zeldzame moerasvogels langs de Gelderse oever van het smalle deel van het Veluwemeer is niet te verwachten.

Veluwemeer

De vogels in het gebied hebben kwalitatief hoogwaardig riet nodig. Zulk soort riet kan echter niet in dit gebied tot ontwikkeling komen omdat er een tegennatuurlijk waterpeilbeheer is in het Veluwemeer. Uit het onderzoek blijkt dat bij het huidige tegennatuurlijke waterpeilbeheer dit alleen mogelijk is als er ingrijpende infrastructurele maatregelen worden uitgevoerd. Die maatregelen gaan echter hoogstwaarschijnlijk ten koste van zeldzame kranswiervegetaties in het meer zelf, die essentieel zijn voor overwinterende watervogels. Dat is echter niet toegestaan, omdat Nederland zich heeft verplicht, in het kader van Natura 2000 en de Vogel- en Habitatrichtlijn, deze watervogels te beschermen. Het Drontermeer zou een beter alternatief zijn voor het stimuleren van moerasvogels. Daar blijken de natuurlijke omstandigheden juist gunstig te zijn voor de ontwikkeling van rietmoeras.

Samen met studenten heeft Alterra, ook onderdeel van Wageningen UR, bestaande rapporten en effectstudies geïnventariseerd en aangevuld met nieuw onderzoek. Het onderzoek is uitgevoerd in opdracht van de NatuurVereniging Eigenaren Oude Land (NVEOL), die de Wetenschapswinkel van Wageningen UR gevraagd heeft de recente ontwikkelingen met betrekking tot het gebied op een rij te zetten. Aanleiding is het plan van de provincie Gelderland een ecolint met rietmoeras te realiseren dat plaats biedt aan zeldzame moerasvogels ten koste van het recreatief gebruik van particuliere landjes langs het Veluwemeer.

Afronding

2006

Download

Opdrachtgever

NatuurVereniging Eigenaren Oude Land (NVEOL)

Projectleider

Nicoline van der Windt, Alterra van Wageningen UR

Financiering

Wetenschapswinkel, Wageningen UR
NatuurVereniging Eigenaren Oude Land (NVEOL)

Contact

Nicoline van der Windt, Projectleider