Project

Lunterse Buurtbosch kan aantrekkelijker door meerjarenvisie flora- en faunabeheer

Het Luntersche Buurtbosch, gelegen aan de oostkant van Lunteren, staat onder beheer van de Stichting Het Luntersche Buurtbosch, in samenwerking met de gemeente Ede.
Zij willen het flora- en faunabeheer binnen het bos beter op elkaar afstemmen en het meer toekomstbestendig maken.

De Stichting heeft aan de Wetenschapswinkel van Wageningen UR gevraagd om ondersteuning bij het opstellen van een plan om dit te realiseren.

Belangrijkste taak is het buurtbos voor de toekomst behouden, zodat de bewoners van Lunteren en omgeving ervan kunnen genieten.
Hierbij ligt de nadruk op het behoud van de natuur, daarnaast zijn er  cultuurhistorische elementen, zoals de Koepel waarin tentoonstellingen en evenementen worden georganiseerd die de beleving van het Buurtbosch extra bijzonder maken.

Vergroten van de biodiversiteit

Eén van de doelstellingen van de Stichting is om flora- en faunabeheer meer te integreren. Naast de Stichting Het Luntersche Buurtbosch is er de ‘Vereniging Vrienden van het Luntersche Buurtbosch’. Er is een nauwe samenwerking tussen de Stichting en de Vrienden.

Vragen die bij het opbouw van het plan gesteld zijn:
- Wat is nodig om de biodiversiteit van het bos te behouden of te vergroten zodat de beleving van het bos nog beter wordt?
- Welke keuzes c.q. maatregelen zijn daarvoor nodig?

De ACT groep heeft op basis van literatuurstudie, veldwerk en interviews adviezen gegeven over het verbeteren van de ecologie in het bos, en over het verder verbeteren van de natuurbeleving in het gebied.

Focus daarbij lag op de ecologie in het bos: Het vergroten van de biodiversiteit/aantal aantrekkelijke soorten waardoor ook de natuurbeleving vergroot wordt.