Project

Met elke hap een beter landschap

Een businessplan voor een regionale marketingorganisatie in het Overijsselse Vechtdal.

Het Vechtdal in Overijssel moet een gebied worden met een vitale landbouw die milieu-, natuur- en diervriendelijk is en goed toegankelijk voor toeristen.

Vechtdal

Diverse partijen in dit gebied hebben hun krachten gebundeld in de Stichting Dianthus, waarin agrarische ondernemers, Landschap Overijssel en de VVV samenwerken. De partijen willen biologische producten die in het Vechtdal worden geproduceerd verkopen in een korte regionale keten, te beginnen met varkensvlees. Daarvoor zijn nieuwe samenwerkingsverbanden nodig tussen partijen uit de regionale keten, zoals akkerbouwers, toeleveranciers, afnemers zoals horeca, en gebiedsgeoriënteerde partijen, zoals Staatsbosbeheer en ANWB.

Stichting Dianthus wil partijen enthousiast maken om mee te doen en zal zorgen dat er middelen voor investeringen komen, zodat er een commerciële regiomarketing-coöperatie opgericht kan worden die de productie en verspreiding daadwerkelijk ter hand gaat nemen. Het gaat om een organisatie waar primaire ondernemers, andere ketenpartijen en natuurbeschermingsorganisaties op commerciële basis samenwerken.

Het onderzoek moest laten zien wat voor vorm zo’n organisatie moet krijgen, hoe milieu- en natuurvriendelijk werken te stimuleren is en hoe kosten en opbrengsten over de partijen verdeeld moeten worden.

Uit het onderzoek kwam naar voren dat een regionale keten van instellingen en bedrijven gericht op de marketing van de Overijsselse Vechtdelta, na een aanloopperiode goed kan draaien zonder dat er blijvend subsidiefondsen nodig zijn. Deze keten kan zowel producten en diensten van goede kwaliteit leveren als ook een bijdrage leveren aan milieu, diervriendelijkheid, natuur en landschap.

Het rapport 'Met elke hap een beter landschap' geeft een route aan om te komen tot een slagvaardige marketingorganisatie voor de regio, die ook elders toepasbaar zou kunnen zijn. Agrarische ondernemers, natuurorganisaties en recreatie partijen zoeken samen in de (Vechtdal-)regio naar een win-win situatie om hun doelstelling, commerciële vormen van diervriendelijke voedselproductie en recreatiedienstverlening (arrangementen) en een gelijktijdige verhoging van de kwaliteit van milieu, natuur en landschap te realiseren. Uit een analyse van de vraag naar de producten door inwoners in het Vechtdal, door toeristen die het Vechtdal bezoeken en door mensen buiten het Vechtdal is een omzetprognose opgesteld. Op basis van (kost)prijsberekeningen is inzicht ontstaan in de exploitatieoverzichten van de deelnemende partijen en de regionale marketingorganisatie. De korte lijnen in de keten houden de kosten beperkt en hebben een gunstig effect, niet alleen op de prijs, maar ook de betrokkenheid van de partners.

Stevig investeren in marketing en merkenbeleid (‘region branding’) en in voedselontwerp en productontwikkeling is een noodzakelijkheid. Organisatorisch zal de samenwerkring vorm krijgen in een niet-standaard coöperatie, waarin agrarische ondernemers, restauranthouders/recreatieondernemers en natuur/landschapsorganisaties elk voor een derde daarin participeren. Via een opslag op de kostprijs van de verkochte producten zal de Vechtdal marketingcoöperatie de strategische taken van het samenwerkingsverband gaan uitoefenen.

Afronding

2006

Download

Rapport 218 Met elke hap een beter landschap - Een businessplan voor een regionale marketingorganisatie in het Overijsselse Vechtdal (pdf, 482 kb)

Opdrachtgever

Stichting Dianthus, Ommen

Projectcoördinatie

Agrotechnology and Food Innovations / Wetenschapswinkel - Harry Donkers

Uitvoering

Agrotechnology and Food Innovations - Victor Immink, onderzoeker
Leerstoelgroep Bedrijfskunde - Jos Bijman, onderzoeker

Financiering

Wetenschapswinkel, Wageningen UR
Stichting Dianthus, Ommen

Contact

Harry Donkers, Projectcoördinator