Project

Mobiel beweidingsbeheer: koeien en kippen op kruidenrijk grasland

Door extensief boerengebruik zijn kruidenrijke graslanden ontstaan. Na de Tweede Wereldoorlog is het beheer van deze graslanden sterk geïntensiveerd. Inmiddels zien we dat deze natuurweides niet veerkrachtig zijn, ze verdrogen snel, de bodembiologie is niet optimaal en de soortenrijkdom ontwikkeld zich niet.

Met Natuur Mee verwacht, o.a. door ervaringen in het buitenland, dat bij de ontwikkeling naar een meer veerkrachtig kruidenrijk grasland veel te behalen valt met mobiel beweidingsbeheer met kippen en koeien. Aan Wageningen University & Research is gevraagd om te onderzoeken wat de effecten zijn van het voorgestelde beheer.

Onderzoeksvraag

In dit onderzoek gaan Wageningse wetenschappers en studenten samen op zoek naar antwoorden op de volgende vragen:

  • Wat is het effect van mobiel beweidingsbeheer met koeien en kippen voor op droge zandgrond gelegen kruidenrijk grasland?
  • Wat dit doet boven en onder de grond qua bodemleven, vochthuishouding en soortenrijkdom van de vegetatie?

Met Natuur Mee

Met Natuur Mee praktiseert, ontwikkelt en promoot een regeneratieve (veerkrachtige) landbouw met positief effect op biodiversiteit en het klimaat.

Samen met haar partners en vrijwilligers wil Met natuur Mee een voorlopers locatie ontwikkelen voor veerkrachtige landbouw; inspiratie bieden aan jonge boeren, kennisdelen, monitoring, onderzoek en bovenal een voedzame oogst bieden die mensen weer met het landschap verbindt.