Project

Open-Source Database Fytoremediatie

Er is een toenemende vraag vanuit ontwerpers en planologen naar duurzame en natuurlijke oplossingen voor grootstedelijke problemen. Een van deze problemen is bodemverontreiniging. Gegeven de schaarse ruimte wordt het steeds belangrijker om vervuilde bodems te saneren, zodat deze weer veilig en leefbaar worden. De methodes om dit te doen zijn vaak duur en niet duurzaam. Fytoremediatie zou hiervoor een uitkomst kunnen bieden, bij fytoremediatie worden planten ingezet om bodemverontreiniging aan te pakken. Vanwege het groene en duurzame karakter van deze methode krijgt het steeds meer aandacht vanuit ontwerpers en planologen die te maken hebben met vervuilde grond. De kennis voor het inzetten van planten bij bodemverontreiniging is echter onvoldoende ontsloten voor deze groep gebruikers.

Planologen en ontwerpers hebben behoefte aan biologische informatie die zij kunnen raadplegen voor het ontwikkelen van natuur-inclusieve stedelijke gemeenschappen.

De Scape Foundation heeft deze behoefte vertaald naar een open-source database voor fytoremediatie eigenschappen van plantensoorten. De database is daarmee vooral gericht op het aanbieden van planten soorten die vervuiling in stedelijk gebied kunnen verminderen.

De WUR helpt scape foundation bij het opzetten van een fytoremediatie database en/of platform. Het gaat hierbij vooral om het ontsluiten van wetenschappelijke kennis over fytoremediatie zodat deze bruikbaar wordt voor ontwerpers en planologen die te maken krijgen met bodem verontreiniging.

Onderzoeksvragen

  1. Wat is er bekend over fytoremediatie technieken van vervuilde grond in stedelijk gebied, wat werkt wel en wat werkt niet?
  2. Wat willen de actoren/gebruikers van de open-source database/platform weten?
  3. Welke vragen spelen er rondom datamanagement van de open-source database?