Project

Overlast door stofemissie van mengvoederbedrijf in Ravenstein

Uitstoot veevoederfabriek niet gezondheidsbedreigend, wel overschrijding geurnormen.

De Stichting Belangengroep Stad Ravenstein heeft aan de Wetenschapswinkel van Wageningen UR gevraagd om in kaart te brengen of er geuroverlast of gezondheidsrisico's van stofemissies zullen zijn bij de voorgenomen uitbreiding van de productiecapaciteit van veevoederbedrijf De Heus in Ravenstein.

fijnstof301.jpg

Uit het onderzoek van de Wetenschapswinkel van Wageningen UR blijkt dat na uitbreiding van de productiecapaciteit van het veevoederbedrijf, de blootstelling van inwoners aan fijn stof niet de EU-norm voor jaargemiddelde concentratie overschrijdt. Het aantal dagen per jaar dat de concentratie boven de dagnorm mag zijn, wordt wel overschreden. De bijdrage van het bedrijf hieraan is echter gering.

Er is dus wel een luchtkwaliteitsprobleem in Ravenstein dat door de fabriek licht wordt verergerd. Er zijn geen aanwijzingen dat inhalatie van bloed-, dier-, vismeel en antibiotica een schadelijk effect op de volksgezondheid zal hebben bij de voorziene uitstoot van fijn stof. De geurconcentraties zullen echter de grenswaarden overschrijden die door de provincie Noord-Brabant zijn bepaald.

Uitstoot fijn stof

Er zijn in het onderzoek twee scenario’s doorgerekend met verschillende productiehoeveelheden geperst voer en verschillende schoorsteenhoogtes. De EU-norm voor de gemiddelde concentratie fijn stof per jaar wordt niet overschreden, maar het dagmaximum wordt vaker overschreden dan is toegestaan. Dit komt omdat in de uitgangssituatie de concentratie fijn stof al vrij hoog is, de bijdrage van de fabriek hieraan is minimaal.

Geurhinder

De geurconcentratie door de uitstoot overschrijdt in een deel van de binnenstad de door de provincie aangegeven grenswaarden. De blootstelling van de bebouwing dicht bij de fabriek benadert de bovengrens van het toetsingskader van de provincie. Verhoging van de schoorsteen zou de geurhinder onder de richtwaarden kunnen brengen, maar als de productie verhoogd wordt tot 325.000 ton per jaar, dan vindt ook bij een hogere schoorsteen overschrijding van die waarden plaats.

De vergunning die diende als basis voor het onderzoek diende is in oktober 2007 door de Raad van State vernietigd. In januari 2008 is een nieuwe vergunning aangevraagd op basis van een andere technologische en juridische insteek.

Afronding

Januari 2008

Download

In de media

Opdrachtgever

Stichting Belangengroep Stad Ravenstein

Contactpersoon: René van den Heuvel, ramvdheuvel@home.nl

Projectcoördinatie

Sander Essers (Stafafdeling Onderwijs en Onderzoek / freelance)

Uitvoering

Peter Hofschreuder (Leerstoelgroep Meteorologie en luchtkwaliteit)
Sander Essers
Studenten: Alex van Andel, Magda Barnhoorn, Paul Booijink, Rianne Kooistra, Maureen Leeuw (student-onderzoekers Acadamic Master Cluster)

Begeleidingscommissie

Wim Walk (Stichting Belangengroep Stad Ravenstein)

Petra Sijnesael (Milieugezondheidkundige GGD Hart voor Brabant)
Jos Wingens (Milieudeskundige, Gemeente Oss)

Financiering

Wetenschapswinkel, Wageningen UR

Contact

Sander Essers - Projectcoördinatie - Stafafdeling Onderwijs en Onderzoek / freelance
Peter Hofschreuder - Uitvoering onderzoek - Leerstoelgroep Meteorologie en luchtkwaliteit