Project

Ruimtelijk ontwerp Europaplein Renkum

De werkgroep Europaplein in Renkum heeft de Wetenschapswinkel gevraagd om een ruimtelijk ontwerp te maken voor een vitaal en levendig Europaplein.

Het plein ligt er momenteel triest bij. Er is veel achterstallig onderhoud en de uitstraling is stenig door het ontbreken van groen. Het plein heeft diverse functies: evenemententerrein, marktplein, ontmoetingsplein, speelplein voor kinderen en herdenkingslocatie 1940/’45.

schetsontwerp met een impressie van het Europaplein: binnenzijde van de verschillende hofjes als ontmoetingsplek

Het ontwerp moet leiden tot een aansprekend alternatief voor het voorgestelde Europaplein dat in december 2009 is beschreven in de concept-structuurvisie van de gemeente Renkum. De wensen van omwonenden en gebruikers van het plein zijn de uitgangspunten voor het ontwerp. Kinderen, jeugd en volwassenen hebben in januari 2010 hun ideeën in werkateliers ingebracht door te knutselen, te schetsen en van gedachten te wisselen. De ideeën zijn verwerkt in het uiteindelijke ontwerp. Ruim 30 inwoners van Renkum hebben daarnaast nog hun wensen naar voren kunnen brengen in individuele vraaggesprekken.

werkatelier met bewoners van Renkum
Het eindontwerp Europaplein werd op 7 januari 2011 aangeboden aan Rita Weeda, wethouder Ruimtelijke Ordening in de gemeente Renkum (foto Guy Ackermans)
Bram ten Cate overhandigde op 7 januari 2011 het Wetenschapswinkelrapport Ons Europaplein - Ontwerp voor een nieuw Europaplein in Renkum aan B&W van Renkum (foto Guy Ackermans).

Op 7 december 2010 is het eindontwerp aan de inwoners van Renkum gepresenteerd. Meer dan 60 belangstellenden waren op de bijeenkomst aanwezig. Er kwamen goede reacties op het uiteindelijke ontwerp. Een oudere buurtbewoner vat het als volgt samen: “Ziet er prachtig uit. Ik hoop alleen dat ik het vernieuwde plein zelf nog kan meemaken”.

Op 7 januari 2011 werden het eindontwerp en het rapport van de Wetenschapswinkel aangeboden aan Rita Weeda, wethouder Ruimtelijke Ordening in de gemeente Renkum.