Project

School in Bos, een ervaring voor het leven?

De gemeente Den Haag heeft in Wilhelminaoord een buitencentrum, School in Bos. Het centrum organiseert al meer dan veertig jaar natuurwerkweken voor leerlingen van Haagse basisscholen in groep 7 en 8. De Stichting Vrienden van School in Bos benaderde de Wetenschapswinkel van Wageningen University & Research met de vraag in welke mate de natuurwerkweken bijdragen aan bewustzijn voor natuur en milieu of aan attitudeverandering. De Stichting Vrienden van School in Bos is opgericht door een aantal enthousiaste leerkrachten en mensen van buiten het onderwijsveld. De stichting ondersteunt het Buitencentrum op verschillende manieren: lobbyen bij organisaties en instanties om het belang van de natuurwerkweek onder de aandacht te brengen en aanvragen van subsidies bij verschillende fondsen.

Onderzoek effecten korte èn lange termijn

De invloed van de natuurwerkweek op de deelnemers is nagegaan op zowel de korte als de lange termijn. Bij de huidige basisschoolleerlingen zijn houding, gedrag en kennis op het gebied van natuur en milieu bekeken. Bij de oud-deelnemers de invloed van de natuurwerkweek onderzocht op natuurverbondenheid en verantwoordelijkheid voor natuur en milieu. 

Het onderzoek naar de effecten op de korte termijn kende een opzet met een voor- en nameting, met daartussenin deelname aan de natuurwerkweek. Met behulp van een schriftelijke vragenlijst hebben we gegevens verzameld van ruim 200 leerlingen van vijf basisscholen geanalyseerd. Om zicht te krijgen op de invloed van School in Bos op de lange termijn zijn de herinneringen en percepties van 240 oud-deelnemers in kaart gebracht en hebben we diepte-interviews gehouden.  

Resultaten

Het onderzoek en de resultaten zijn  vastgelegd in een rapport. Het blijkt dat de huidige leerlingen de natuurwerkweek hoog waarderen. We hebben bij de kinderen weinig verschil gezien in houding, kennis en gedrag op het gebied van natuur, tussen de voor- en de nameting. We kunnen wel constateren dat School in Bos een positieve ervaring voor de leerlingen is. Uit het lange termijn onderzoek komt naar voren dat de oud-deelnemers veelal levendige en positieve herinneringen hebben aan School in Bos. Vooral het prehistorische dorp en de daaraan gekoppelde activiteiten herinneren ze zich goed. Ten slotte noemden oud-deelnemers spontaan een aantal effecten van de natuurwerkweek zoals liefde voor de natuur, verwondering, zorgvuldig omgaan met natuur en sociaal-emotionele effecten.