Project

The adventure of greening the university!

Duurzaam inkopen op hogescholen en universiteiten
Het onderzoek is gepresenteerd op 15 april 2010 in Wageningen.

windmolens1.jpg

Morgen - het studentennetwerk voor een duurzame toekomst, draagt bij aan het debat over duurzaam inkopen in het hoger onderwijs in Nederland. In dit project is de aanpak van Morgen gericht op kennisuitwisseling tussen actoren in het hoger onderwijs met als doel de verduurzaming van dit hoger onderwijs. Dit betekent dat Morgen zich richt op het uitwisselen van kennis, het stimuleren van samenwerkingsverbanden en integratie van duurzame ontwikkeling binnen de driehoek ‘bedrijfsvoering’, ‘onderwijs’ en ‘onderzoek’.

Projectdoel & onderzoeksvragen
Het doel van het project ‘The Adventure of Greening the University’ is om ‘Morgen’ te adviseren hoe het proces van interne en externe kennisuitwisseling van best practices rondom duurzame ontwikkeling binnen het hoger onderwijs te versnellen. Om dit doel te bereiken staan de volgende onderzoeksvragen centraal:

  • Wat zijn de kansen en knelpunten om interne kennis uit te wisselen tussen de verschillende stakeholders rondom duurzame ontwikkeling binnen het hoger onderwijs?
  • Wat is een effectief framework om kennis & best practices op het gebied van duurzame ontwikkeling uit te wisselen tussen de verschillende hoger onderwijsinstellingen?
  • Welke strategieën kan ‘Morgen’ inzetten om het proces rondom duurzame ontwikkeling binnen het hoger onderwijs te versnellen?
wish_we_wur_green200px5.jpg

Het project is uitgevoerd door onderzoekers van de Leerstoelgroep Milieubeleid van Wageningen University en van een Wagenings adviesbureau. Ondersteuning is geboden door studenten van Hogeschool Van Hall Larenstein, ACT-studenten, een student van Fontys en door een begeleidingscommissie, waarin DHO en het Facilitair Bedrijf van Wageningen UR vertegenwoordigd waren.

foto1250px1.jpg

Tijdens het project heeft Milou van Drunen, studente Fontys Hogescholen Management Economie en Recht, een afstudeerscriptie afgerond dat gaat over de vraag: Wat zijn oorzaken van studenten om wel of niet te participeren aan duurzame ontwikkeling in het hoger onderwijs? Ze heeft een survey uitgevoerd onder 171 respondenten van de Fontys Hogeschool en van de HAN. Daarnaast heeft zij strategieën ontwikkeld om de participatie van studenten te verbeteren. De afstudeerscriptie ''Strategieën om de betrokkenheid van studenten op het gebied van duurzame ontwikkeling in het hoger onderwijs te verhogen'' is hieronder (Downloads) te downloaden.

Christopher Baan, ex-voorzitter van Morgen, heeft de uitkomsten van dit project uitstekend gepresenteerd tijdens de Greenovator Tour van ex-Minister Cramer aan de Wageningen University op 8 maart 2010. De video is hieronder (Downloads) te bekijken.

Downloads

Opdrachtgever

Morgen - studentennetwerk voor een duurzame toekomst

Projectcoördinatie

Astrid Hendriksen - Leerstoelgroep Milieubeleid van Wageningen University
Keete Voerman - adviesbureau KeeCo

Uitvoering

Onderzoekers en studenten van Wageningen University, Fontys Hogeschool en Hogeschool Van Hall Larenstein

Begeleidingscommissie

Rosa Draaisma - Morgen, studentennetwerk voor een duurzame toekomst
Anna Harnmeijer - Morgen, studentennetwerk voor een duurzame toekomst
Eric van der Kruk - Facilitair Bedrijf Wageningen UR
Bert Schutte - Duurzaam Hoger Onderwijs (DHO)

Financiering

Wetenschapswinkel Wageningen UR