Project

WUZULU, Intuthuko

Wageningen University participeert in een NUFFIC project WUZULU dat de Universiteit van Zululand (UniZul) helpt om het onderwijs en onderzoek beter af te stemmen op de behoeften van de Zuid Afrikaanse maatschappij, vooral die in het rurale zuidoosten.

Workshop met Intuthuko team, juli 2008

Een onderdeel van dit project is een verkenning van de mogelijkheden van een Academic Consultancy Training (ACT) of Wetenschapswinkel binnen UniZul. Dit wordt uitgevoerd door de Wetenschaps-winkel van Wageningen UR in samenwerking met de Universiteit van Zululand en Wageningen University. In dit kader hebben drie staf-medewerkers van UniZul rond de jaarwisseling van 2007 - 2008 stage gelopen bij Wageningen UR (University & Research centre), begeleid door de coördinatoren van het ACT en de Wetenschapswinkel van Wageningen UR. De stagiaires hebben opdracht-gevers, onderzoekers en studenten van ACT- en Wetenschapswinkelprojecten geïnterviewd en hebben deelgenomen aan projectactiviteiten als intake-gesprekken en discussiebijeenkomsten.
De WuZulu case is een goed voorbeeld hoe in een resource-arme situatie vanuit de universiteit probleemgericht en vraaggestuurd gewerkt kan worden. Op deze manier werkt de universiteit ook aan professionalisering van stafmedewerkers. Daarnaast krijgen studenten een kans om hun kennis uit theoretische georiënteerde onderwijsprogramma's in de praktijk te brengen.

Hun rapport 'Introduction and promotion of Problem Oriented Education and Research at the University of Zululand, South Africa. Beyond the walls of the University of Zululand' is in de eerste helft van 2008 gepresenteerd, zowel bij Wageningen University als bij UniZul. Management en docenten van de Universiteit van Zululand zijn enthousiast over de Wageningse ervaringen met probleemgericht onderwijs en onderzoek. De Wageningse variant gaat verder dan de huidige outreach en service learning activiteiten van de universiteit. In juli 2008 is een team bestaande uit stafmedewerkers van vier faculteiten aan de slag gegaan om een pilot voor een ACT -Wetenschapswinkel structuur in UniZul op te zetten.
In de zomer van 2008 heeft Jet Proost voor de Wetenschapswinkel een workshop in Zululand voor zestien deelnemers georganiseerd, waarin een stappenplan is ontwikkeld voor een pilot van een Wetenschapswinkel aan de UniZul.

In het najaar van 2008 hebben twee stafmedewerkers van UniZul meegedraaid in een ACT-opdracht om ervaring op te doen met deze onderwijsvorm. Deze medewerkers hebben tegelijkertijd kennisgemaakt met de Wetenschapswinkel, ondermeer door deelname aan de presentatie van een ACT groep over mestvergisting in Barlo bij gemeente Aalten. Daar hebben zij kunnen ervaren hoe onderzoek naar een actueel thema kan bijdragen aan het maatschappelijk debat.

Begin 2009 is een pilot van start gegaan met de naam Intuthuko, Zulu-woord voor vooruitgang. Onderstaande onderwerpen zijn opgepakt door studentgroepen van UniZul:

  • Sustainable small scale sugar cane growing.(6 studenten Faculty of Education).
  • Linking systems of registration to improve admission of students at UniZul (7 studenten Faculty of Arts).
  • Food security of households in Kwa-Dlangezwa. (4 studenten Faculty of Science).
  • Students’ use of academic facilitaties on-campus. (6 studenten Faculty of Commerce).
Workshop van Intuthuko (maart 2010)

Op verzoek van het Intuthuko team organiseerde Jet Proost in oktober 2009 opnieuw een workshop. Hierin stonden de eerste ervaringen uit de pilot centraal en is gewerkt aan teamontwikkeling. Acht nieuwe docenten hebben zich aangesloten bij het Intuthuko team waardoor in 2010 meer studententen een project bij de wetenschapswinkel kunnen volgen. Twee Intuthuko medewerkers hebben de ontwikkeling van hun Science Shop en de eerste resultaten van de pilot gepresenteerd tijdens de Living Knowledge conferentie in Belfast in augustus 2009.
In maart 2010 werd door Jet Proost en André Boon een workshop georganiseerd over Onderzoeksontwerp en –methodologie voor het Intuthuko team en enkele collega’s. In deze workshop is gekeken hoe de studentonderzoeken kunnen verbeteren en ook hoe stafleden zelf meer gebruik kunnen maken van participatief onderzoek in hun eigen wetenschappelijk werk. Voor de nieuwe serie studentprojecten in 2010 hebben zich inmiddels 13 (!) studentgroepen aangemeld.

Workshop van Intuthuko (maart 2010)

Intuthuko wordt één van de meest succesvolle WuZulu activiteiten genoemd. Dit jaar zijn er dertien groepen en ongeveer 75 studenten bij betrokken. Vorig jaar waren dat vier groepen. De WuZulu case is een goed voorbeeld hoe in een resource-arme situatie vanuit de universiteit probleemgericht en vraaggestuurd gewerkt kan worden. Op deze manier werkt de universiteit ook aan professionalisering van stafmedewerkers. Daarnaast krijgen studenten een kans geboden om hun kennis uit theoretische georiënteerde onderwijsprogramma's in de praktijk te brengen.

Afronding

2010

Download

Opdrachtgever

Colleges van Bestuur van Wageningen UR en University of Zululand

Uitvoering

Arjen Wals - Leerstoelgroep Educatie- en competentiestudies van Wageningen University
Anke Niehof - Leerstoelgroep Sociologie van consumenten en huishoudens van Wageningen University
Rob Nout - Leerstoelgroep Levensmiddelenmicrobiologie van Wageningen University
Jan Steen - Docentenondersteuning Onderwijsinstituut (OWI), onderdeel van Wageningen UR
Gerard Straver - Wetenschapswinkel van Wageningen UR
Hilde Tobi - Leerstoelgroep Milieubeleid/Onderzoeksmethodieken van Wageningen University
Jan Kuyper - MDF Training & Consultancy
Jet Proost - Jet Proost Communicatie Advies
Docenten en medewerkers van de Universiteit van Zululand

Begeleidingscommissie Wageningen UR

Arjen Wals - Leerstoelgroep Educatie- en competentiestudies
Anke Niehof - Leerstoelgroep Sociologie van consumenten en huishoudens
Rob Nout - Leerstoelgroep Levensmiddelenmicrobiologie
Jan Steen - Docentenondersteuning Onderwijsinstituut (OWI)
Gerard Straver - Wetenschapswinkel Wageningen UR