Project

De groeipijnen van buurtmoestuinen

IVN en NatuurSUPER hebben de afgelopen 10 jaar veel opstartende buurtmoestuinen ondersteund. Deze buurtmoestuinen, gestart vanuit het ideaal van zelf gezond voedsel produceren, verbinden zich ook aan maatschappelijke thema’s en verdienen serieuze aandacht. De organisaties vroegen zich af wat die tuinen nodig hebben om ook op de langere termijn te blijven functioneren en welke rol zijn zij kunnen spelen om hen te ondersteuning tijdens hun doorontwikkeling. Daarom vroegen ze de Wetenschapswinkel hiernaar onderzoek te doen.

In 14 casestudies is er door meerdere studenten gekeken naar de ontwikkeling van buurtmoestuinen na de opstartfase, de ondersteuningsbehoeften ze hebben om die ontwikkeling vorm te geven en hoe ondersteuning van derden eruit zou kunnen zien. De verschillende studentonderzoeken laten zien dat het een uitdaging is om bij een buurtmoestuininitiatief de organisatorische taken in balans te houden met het tuinieren zelf.

Robuustheid

De casestudies laten zien dat tuinen vanuit verschillende behoeften starten en na een aantal jaar in verschillende stadia van ontwikkeling en robuustheid verkeren. De robuustheid hangt in belangrijke mate samen met de aspecten leiderschap, financiën, locatie en tijd. Disfunctioneren van één van deze aspecten kan aanleiding zijn voor het beëindigen van een buurtmoestuin. En dat is wellicht niet echt nodig als de noodzakelijke kennis maar beschikbaar zou zijn.

Kennisuitwisseling

Kennis van de genoemde aspecten kan buurtmoestuinen helpen de robuustheid te vergroten. Veel kennis is vaak al bij (een deel van) de leden of bij andere tuinen aanwezig. Kennisuitwisseling tussen buurtmoestuinen lijkt dan een voor de hand liggende strategie. Hierbij blijkt tijd echter een bottleneck want, moestuinierders willen primair toch met de hobby bezig zijn en niet met het adviseren van een ander.

Platform

Door een platform met (digitale) helpdesk in te richten voor het brengen, halen, delen en verzamelen van kennis over buurtmoestuinen kan dit worden opgevangen. AVVN, de landelijke organisatie voor hobby- en volkstuinders, die deel uitmaakte van de begeleidingscommissie, heeft besloten deze handschoen op te pakken. De AVVN zet in op een steunpunt voor kleinschalig gezamenlijk tuinieren volgens een eigentijdse netwerkformule en zoekt de samenwerking met partners IVN, VELT, Groei&Bloei en KNNV. Inzet is het steunpunt in 2019 te openen.

Gerelateerd nieuws