Project

De Living Lodge: natuurversterking door verblijfsrecreatie

Ruimte is schaars. Zeker in een dichtbevolkt land als Nederland leggen we een steeds groter beslag op de beschikbare ruimte, en daardoor staat de natuur onder druk. Maar wat als we nou eens zó kunnen bouwen dat niet alleen de mens, maar ook de natuur er zijn habitat kan vinden?

Samen met de Vogelbescherming en Staatsbosbeheer werkt de social enterprise Nature Nomads aan het vormgeven van een nieuw concept voor toeristische accommodatie: de Living Lodge. Nature Nomads wil aantonen dat mens en natuur elkaar kunnen versterken door een paradigmaverandering in hoe we bouwen, gebieden ontwikkelen en recreëren. De kennis die in de Living Lodge wordt opgebouwd, en de lessen die geleerd worden, zullen worden gebruikt om andere mensen en organisaties te inspireren en te laten zien dat het anders kan.

De Living Lodge is geen gewone toeristische verblijfsaccomodatie. De Lodge zelf biedt aan de binnenkant een habitat die comfortabel is voor de gasten, maar aan de buitenkant één of meerdere habitats die comfortabel zijn voor de plant- en diersoorten die in het gebied een steuntje in de rug kunnen gebruiken. De Living Lodge wordt geplaatst in afgelegen, spannende natuurgebieden, waar voor de gasten veel te ontdekken valt en waar ruimte is voor natuurversterking. De buitenkant van de Lodge zal op termijn met de omgeving vergroeien en permanent onderdeel van het ecosysteem uit gaan maken. De binnenkant wordt zo ontworpen dat deze uit de buitenschil kan worden gehaald en elders weer in een andere Living Lodge kan worden ingebouwd.

Samen met haar partners formuleerde de Nature Nomads een aantal kennisvragen voor de Wetenschapswinkel. Aan de beantwoording van deze vragen hebben ruim 50 Wageningse en 7 Eindhovense studenten en onderzoekers een bijdrage geleverd. Dit zijn hun belangrijkste bevindingen:

  • Een methode is ontwikkeld om met behulp van Natura 2000 en de Rode Lijst snel een overzicht te krijgen van mogelijke doelsoorten voor de Living Lodge. Deze methode is uitgewerkt voor de Brabantse Biesbosch, maar kan ook worden gebruikt voor andere locaties.
  • Het onderzoek heeft een overzicht en classificatie opgeleverd van de beschikbare typen (biotische en abiotische) groenstructuren die kunnen zorgen voor een prettiger leefomgeving voor de doelsoorten.
  • Het onderzoek heeft een stappenplan opgeleverd om doelsoorten te monitoren. Hierin is een belangrijke rol weggelegd voor Citizen Science. Verreweg de meeste potentiële gasten geven aan hier graag aan mee te werken.
  • Doelstelling van de Nature Nomads is niet alleen om de natuur een handje te helpen; de Living Lodge moet ook bijdragen aan meer begrip en waardering voor de natuur onder de gasten. Dat kan het beste door de natuur te ervaren. De natuurervaringen kunnen verder versterkt worden door middel van augmented reality. Apps kunnen andere zintuigen prikkelen, zoals de smaak, door gasten te helpen eetbare planten te vinden en daar lekkere gerechten van te maken.
  • Een volledig autarkische (off-the-grid) Living Lodge is mogelijk, maar het benodigde ruimtebeslag is al snel groter dan de Living Lodge zelf. Innovatieve technologieën voor energie- en watervoorziening kunnen waarschijnlijk slechts een deel van de vraag dekken, meer gangbare technologieën zoals zonne-energie en regenwater-opvang en –filtering blijven voorlopig nodig.
  • Gasten lijken een bescheiden accommodatie ‘midden in de natuur’ te verwachten, waar ze kunnen relaxen en fysiek actief kunnen zijn, en waar ze online maar vooral ook offline informatie tot zich kunnen nemen. Het is belangrijk dat er een goede balans wordt gevonden tussen ecoshabby en ecochique.