Werkwijze Wetenschapswinkel

Werkwijze Wetenschapswinkel

Hoe dient u een onderzoeksvraag in bij de Wetenschapswinkel?

Een onderzoeksvraag dient u in door het antwoordformulier in te vullen. De Wetenschapswinkel beoordeelt of uw aanvraag geschikt is voor onderzoek door de Wetenschapswinkel en past binnen de werkterreinen van Wageningen University & Research (WUR): voeding en gezondheid, duurzame agrosystemen en watermanagement, een leefbare groene ruimte en maatschappelijke veranderingsprocessen.

Wat gebeurt er nadat u een onderzoeksvraag heeft ingediend?

Stap 1 - Oriënterend gesprek

Tijdens een eerste oriënterend gesprek bekijken we welke mogelijkheden er zijn voor uw aanvraag binnen WUR. We komen daarbij graag naar u toe.

Stap 2 – Deskundigen

De Wetenschapswinkel zoekt binnen WUR naar deskundigen die het onderzoek uitvoeren of begeleiden. De Wetenschapswinkel stelt een begeleidingscommissie samen waarin ook een of meer vertegenwoordigers uit uw organisatie plaatsnemen. Daarnaast betrekt de Wetenschapswinkel vaak ook andere organisaties, gerelateerd aan de onderzoeksvraag, bij het onderzoek. Zo ontstaat een breed draagvlak.

Stap 3 – Onderzoeksvoorstel

De Wetenschapswinkel maakt van uw aanvraag een concreet onderzoeksvoorstel. Hierin staat hoe de onderzoekers het onderzoek gaan uitvoeren.

Stap 4 – Onderzoek

Na de start van het onderzoek blijft uw organisatie nauw betrokken bij de voortgang, onder andere via de begeleidingscommissie. De commissie bespreekt regelmatig de voortgang en resultaten van het onderzoek. Tijdens het onderzoek blijft de Wetenschapswinkel verantwoordelijk voor de coördinatie. De Wetenschapswinkel zorgt ervoor dat de samenwerking tussen uw organisatie en de onderzoekers goed verloopt. Daarnaast denkt de Wetenschapswinkel gedurende deze fase alvast samen met u na over de rapportage/het eindproduct van het onderzoek. Dit kan een rapport zijn maar ook bijvoorbeeld een discussiebijeenkomst of een digitale presentatie.

Stap 5 – Afronding onderzoek

Als het onderzoek is afgerond ondersteunt de Wetenschapswinkel bij het eindproduct van het onderzoek (zie ook stap 4). En vervolgens bij de vervolgstappen zoals hulp bij het toepassen van de onderzoeksaanbevelingen maar ook bij bijvoorbeeld het opstellen van een persbericht of de inrichting van een symposium.