Project

Helderheid in het Bronsbergermeer

De laatste jaren worden er negatieve veranderingen in het onderwaterleven en de abiotiek van de plas waargenomen door de stichting Onderwaterwereld Zutphen en Omstreken. Er wordt aangegeven dat het doorzicht slechter wordt, dat het bestand aan ondergedoken waterplanten aan het teruglopen is en dat het visbestand aan het veranderen is, waarbij duidelijk opvalt dat er al enige tijd geen kleine snoek meer wordt waargenomen. Omdat het de stichting niet duidelijk is waar deze veranderingen door veroorzaakt worden en of ze hier iets aan kan bijsturen, heeft ze de wetenschapswinkel van Wageningen University & Research benaderd.

De stichting OWWZ wil graag weten waardoor de toestand van de duikplas nu precies verandert en wat mogelijke handelingsperspectieven zijn. Deze vraag wordt onderverdeeld in drie deelvragen:

Onderzoeksvragen

  • Waardoor vermindert het doorzicht in de plas?
  • Is het te achterhalen waarom de waterplantenvegetatie afneemt?
  • Is de waargenomen achteruitgang, van met name de jonge snoek, te verklaren?