Project

Klimaatneutrale regionale voedselketen

Ons huidige voedselsysteem stuit op haar grenzen en is niet houdbaar. “De aarde kan de last van de huidige productiemethoden en consumentengedrag niet langer dragen“ aldus minister Schouten (Landbouw, natuur en voedsel, waardevol en verbonden, LNV, 2018).

Een van de grote problemen is dat het landbouw- en voedselsysteem niet duurzaam is, met name door de  energie-input en de uitstoot van broeikasgassen (CO2, methaan en lachgas). Het huidige voedselsysteem draagt bij aan klimaatverandering  (wereldwijd 25 – 30 %  van de uitstoot van broeikasgassen) en is sterk afhankelijk van fossiele brandstoffen. Momenteel kost het zo’n tien tot 15 calorieën om één calorie voedsel te produceren, terwijl zo’n 70 jaar geleden een enkele calorie input er twee opleverde (m.a.w. de “energieproductiviteit” is met een factor van ca 25 verslechterd). We ‘eten’ in feite energie, dat moet en kan anders.

Van voortdurende verlaging van de kostprijs naar voortdurende verlaging van input van energie en de uitstoot van broeikasgassen. Dit project heeft tot doel een klimaatneutrale regionale voedselketen (productie, transport, verwerking) in de regio Arnhem/Nijmegen te ontwerpen.

Onderzoeksvragen

  • Gegevens/inzicht in de energie-input en de uitstoot van broeikasgassen van de gangbare voedselketen ten opzichte van een regionale voedselketen. Inzicht in de energie-input en de uitstoot van broeikasgassen in verschillende schakels (productie, transport, verwerking) van de voedselketen is noodzakelijk om te bepalen welke veranderingen noodzakelijk zijn en het effect van die veranderingen op het de gehele keten vast te stellen.
  • Welke verlaging van de energie-input en de uitstoot van broeikasgassen is haalbaar/realistisch bij boeren en tuinders d.m.v. kringlooplandbouw? Welke veranderingen zijn daarvoor nodig bij de agrarische producenten?
  • Welke verlaging van de energie-input en de uitstoot van broeikasgassen is haalbaar in de overige schakels van een regionale keten en wat is daarvoor nodig.
  • Hoe kan aansprekend, simpel en overtuigend over een verlaging van de energie-input en de uitstoot van broeikasgassen worden gecommuniceerd met afnemers-consumenten? Wat kan de rol van een vignet/keurmerk/logo daarbij zijn?

Oregional

Oregional is een coöperatie van boeren in de regio Nijmegen en Arnhem. Oregional verkoopt producten van de aangesloten leden rechtstreeks aan afnemers binnen de regio en richt zich daarmee op het traject agrarische productie, verwerking en groothandel en distributie. Oregional heeft een breed assortiment verse en houdbare producten met een eigen merk. Ze leveren niet alleen aan horeca en zorginstellingen, maar ook aan bedrijfscateraars.

De boeren en tuinders verenigd in Oregional hebben de afgelopen jaren met succes een aantal stappen gezet richting een korte voedselketen. Hiermee is een goede uitgangssituatie bereikt om de noodzakelijke stappen te zetten naar een duurzaam voedselsysteem.