Nieuws

TO2-instellingen lanceren jaarlijkse Impactrapportage met speciaal coronakatern

Gepubliceerd op
3 december 2020

De TO2-instellingen, TNO, WUR, Deltares, NLR en MARIN, publiceren deze week hun Impactrapportage 2020. Het magazine, dat in nauwe samenwerking met het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat tot stand kwam, laat zien hoe hun onderzoek en oplossingen bijdragen aan een duurzame, schone, gezonde en veilige toekomst voor Nederland.

Een belangrijk deel van dat onderzoek wordt gefinancierd door de overheid, en de betrokken TO2-instellingen etaleren in dit toegankelijke magazine graag welke resultaten hiermee zijn behaald.

De artikelen volgen een aantal thema’s uit het missiegedreven Topssectoren- en Innovatiebeleid: Energietransitie en duurzaamheid, Landbouw, water en voedsel, Gezondheid en zorg en Veiligheid. Dit jaar is er een speciaal katern rond corona aan toegevoegd, omdat de TO2-instellingen ook op dat vlak impact bieden. Mona Keijzer, Staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat in haar voorwoord: ‘Daar zitten dit jaar veel adaptieve en snel inzetbare toepassingen tussen. De pandemie laat zien hoe belangrijk dat is. Ik waardeer het enorm hoe TO2-instellingen zich daarvoor inzetten.’

Concrete impact gaat in deze rapportage bijvoorbeeld over warmtebatterijen voor energieopslag, veilige scheepvaart op de Noordzee, het veilig delen van privacygevoelige zorgdata, licht als wapen en diverse praktische tools in de strijd tegen corona.

Bijdragen van WUR zijn onder andere:

  • Challenge: minder voedsel in de klikoNiemand wil eten weggooien, toch gebeurt het op grote schaal. Wageningse wetenschappers willen samen met consumenten, bedrijven en overheid in 2030 de voedselverspilling met de helft terugbrengen. Welke obstakels komen zij daarbij tegen?

  • De natuur helpt graag een handje meeOoit plaatsten eilandbewoners dammen van palen en takken in de Waddenzee om de golfslag te breken. Nu passen Wageningse wetenschappers, samen met Deltares en bedrijfspartners, deze eeuwenoude techniek toe voor herstel van mangroves op Java (Indonesië). Een kwestie van bouwen met de natuur, dat voorkomt dat de kustlijn verdwijnt.

  • Minder antibioticagebruik, meer diergezondheidSinds 2009 daalde het gebruik van antibiotica in de veeteelt fors. Veebedrijven vreesden voor productieverlies en verslechtering van de concurrentiepositie. Ten onrechte, blijkt uit een onderzoek van Wageningen University & Research naar vleeskuiken- en varkensbedrijven.