Project

Verbindend Landschap Heelsums Beekdal

De werkgroep Verbindend Landschap heeft de Wetenschapswinkel gevraagd onderzoek te doen hoe te komen naar een betere samenhang in ruimtelijke, ecologische en economische kwaliteit van het Heelsums beekdal.

Specifieke onderzoeksvraag van de werkgroep is die naar het identificeren van kansen voor verbetering van de natuur in het midden gedeelte van het Heelsums Beekdal. Daarnaast wordt er gekeken naar hoe en op welke manier bedrijven en activiteiten invloed hebben op de ontwikkeling van natuurwaarden.

De werkgroep Verbindend Landschap is ontstaan n.a.v. van de Streekconferentie Heelsums Beekdal is. Betrokken bewoners die zich graag inzetten voor verbetering van de natuurwaarden in het Heelsumse Beekdal nemen hierin deel.

Onderzoeksvragen

  • Waar liggen kansen voor herstel en verbetering van de beeklopen en aquatische ecologie?
  • Wat zijn concrete mogelijkheden voor bestaande bedrijven en grondeigenaren om de kwaliteit van natuur en landschap te versterken?
  • Wat zijn concrete economische en bedrijfsmatige perspectieven voor een meer extensieve en natuur-inclusieve vorm van het agrarisch bedrijf in het gebied?

Uitvoering

Deze vragen worden samen met studenten bewoners en onderzoekers beantwoord. Studenten zijn gestart met het maken van een inventarisatie van het gebied, waarna het project door verschillende studenten en onderzoekers verder wordt uitgevoerd. De resultaten en informatie zijn op deze site te vinden.