Nieuws

Wie nomineer jij voor de eerste WUR Impact Award?

Gepubliceerd op
14 april 2022

Dit jaar wordt voor het eerst de Wageningen University & Research (WUR) Impact Award uitgereikt. Deze award wordt toegekend aan een team van onderzoekers binnen WUR die met hun onderzoek impact hebben bereikt door kennis en onderzoeksresultaten te benutten in de praktijk; van het bedrijfsleven tot in de politiek, van economie tot maatschappij en van natuur tot cultuur. Daarvoor zijn extra stappen nodig, die verder gaan dan het schrijven van een rapport of artikel. En die stappen worden gewaardeerd met de WUR Impact Award.

Welk team van onderzoekers binnen WUR verdient volgens jou deze award? Stuur voor 22 april a.s. je nominatie naar impactaward@wur.nl en vertel ons waarom dit team deze prijs moet ontvangen. Op 10 juni tijdens de Dialogue for Impact zal de Impact Award worden uitgereikt aan het winnende team in Omnia.

Waarom een Impact Award?

WUR doet onderzoek op de grote maatschappelijke uitdagingen, die wereldwijd gevat zijn in de SDG’s. De uitkomsten van het onderzoek krijgen pas waarde als overheden ze benutten in beleid, bedrijven ze benutten in het verduurzamen van hun productie of burgers in hun keuze voor een gezondere en duurzamere leefstijl. Dat vergt extra interactie en continue afstemming tussen het team van onderzoekers met de partners, die de kennis willen implementeren. Die extra stappen willen we belonen met de WUR Impact Award. Het doel van de jaarlijkse WUR Impact Award is om een WUR-team te waarderen en andere collega's te inspireren hetzelfde te doen. De jury bestaat uit vier Wageningen Ambassadors en een algemeen directeur van WUR: Marcel Schuttelaar (voorzitter), Tjapko Poppens, John Lapré, Wilma Terwel en Sjoukje Heimovaara.

Waar moet een team aan voldoen?

Voor de Impact Award zijn een aantal criteria opgesteld, die terugkomen in de Richtlijnen en het nominatie-formulier. Denk hierbij aan de aantoonbaar geleverde impact voor de samenleving, de mate waarin deze door anderen wordt (h)erkend en opgepakt. Het kan bijvoorbeeld gaan om een oplossing in het bedrijfsleven op basis van onze kennis of een baanbrekende innovatie van waarde voor de maatschappij. Er wordt bekeken in hoeverre het team samenwerkende partners heeft betrokken om de implementatie te bevorderen. Extra 'punten' worden gegeven voor impact op basis van een gecombineerde expertise van meer WUR-eenheden; ‘One Wageningen’ aanpak.

Wie kan nomineren?

Een team kan worden voorgedragen door iedereen binnen WUR, maar ook door partners met een relatie tot onze organisatie (alumni, klanten, stakeholders). Vereist voor nominatie is een korte beschrijving van de impact en de relevantie voor de samenleving. Het format hiervoor dient zo volledig mogelijk te worden ingevuld. Mocht je wel een goede nominatie weten, maar geen tijd hebben om het format in te vullen voor 22 april, dan zijn er twee opties: vul een verkort format in of neem contact op met impactaward@wur.nl. We kunnen dan in overleg kijken hoe we de benodigde informatie bijeen kunnen brengen.

Waaruit bestaat de prijs?

De Impact Award bestaat uit een aandenken, een door de jury geschreven judicium, en een diner bij Omnia voor het WUR team inclusief de betrokken externe relaties. In overleg met het winnend team wordt in het jaar na uitreiking een pakket aangeboden ten behoeve van het verder vergroten van de impact van het betreffende onderzoek, programma of initiatief door middel van bv. dialoog evenementen, specifieke communicatie-uitingen en het verbinden met relevante netwerken.

Ter inspiratie zie de impact stories van WUR