Oproep

NUTRIC studie: voeding om obstipatie bij het Prikkelbare Darm Syndroom te verlichten

Prikkelbare Darm Syndroom (PDS) is een veelvoorkomende aandoening met een grote impact op de kwaliteit van leven. Sommige mensen met PDS hebben voornamelijk last van verstoppingsklachten (obstipatie). Deze klachten kunnen zich uiten in moeilijk naar het toilet kunnen: harde ontlasting hebben, slechts een beperkt aantal keer per week ontlasting hebben en/of moeten persen tijdens de ontlasting. De behandeling is niet gemakkelijk, omdat er meerdere oorzaken kunnen zijn waarvan de werking ook nog niet volledig begrepen wordt. We weten dat voeding hier een belangrijke rol in speelt en dat bepaalde stoffen mogelijk tot verlichting van de stoelgang en overige (darm)klachten kunnen leiden.

Het doel van dit onderzoek is om te toetsen of inname van een voedingssupplement een effect heeft op de stoelgang en overige (darm)klachten die horen bij PDS. De twee voedingssupplementen die voor dit onderzoek zijn geselecteerd zijn een prebioticum en een probioticum. Een prebioticum bestaat uit onverteerbare voedingsvezels die in de dikke darm terechtkomen en daar als voedingsbron de groei van bepaalde aanwezige bacteriën kan stimuleren. Een probioticum is een groep levende bacteriën die in de dikke darm terecht kunnen komen.

Eerder wetenschappelijk onderzoek heeft aangetoond dat het eten van prebiotische vezels en probiotische bacteriën mogelijk voordelen kan hebben voor de (darm)gezondheid, echter niet elk prebioticum of probioticum heeft hetzelfde gunstige effect.

Het onderzoek duurt 8 weken, waarvan u de laatste 4 weken tweemaal daags een supplement inneemt. Het onderzoek vindt plaats tussen april en juli 2021. Het onderzoek zal geheel plaats vinden in de thuissituatie en is dus corona proof.

Meedoen?

Wilt u een bijdrage leveren aan belangrijk wetenschappelijk onderzoek? Dat kan! Bekijk of u past in het profiel voor deelnemers en lees vervolgens de informatiebrochure. U kunt zich aanmelden voor één van de online informatiebijeenkomsten.

Wat staat er voor u tegenover?

 • een financiële vergoeding van € 165,-;
 • een mogelijke verbetering van uw klachten;
 • u levert een belangrijke bijdrage aan wetenschappelijk onderzoek.

Profiel deelnemers

Voor dit onderzoek zijn we op zoek naar 180 mannen en vrouwen die:

 • PDS hebben met voornamelijk klachten die horen bij obstipatie (dit zal voor dit onderzoek ook nog via een vragenlijst worden gecheckt);
 • tussen de 18 en 70 jaar oud zijn;
 • een BMI hebben tussen de 18.5-30 kg/m2. Dit wordt berekend door uw gewicht door uw lengte in het kwadraat te delen;
 • in het bezit zijn van een mobiele telefoon waar apps op kunnen worden gedownload (iOS versie 9 en ouder, Android versie 4.4 en ouder. Telefoons die zijn gemaakt in 2013 of later zijn vaak geschikt);
 • bereid zijn om het eetpatroon stabiel te houden gedurende de studie;
 • geen ziektes hebben die de studieresultaten kunnen beïnvloeden: zoals ziekte van Crohn, Colitis Ulcerosa, coeliakie, autonome ziekten, kanker, dialyse patiënten, chronisch nierfalen, depressie of een te langzaam werkende schildklier;
 • geen darmoperaties hebben ondergaan (behalve verwijderen blinde darm of de galblaas) of endometriose heeft;
 • geen medicijnen zoals antidepressiva (wel toegestaan als het niet wordt voorgeschreven voor mentale depressie), codeïne en antibiotica gebruiken. Medicijngebruik wordt beoordeeld door de onderzoeksarts;
 • geen gebruik maken van voorgeschreven laxeermiddelen. Laxeermiddelen die vrij verkrijgbaar zijn, zijn wel toegestaan, maar hiervoor wordt gevraagd deze te stoppen vóór de studie of gebruik constant te houden gedurende de studie.
 • geen gebruik maken van prebiotische of probiotische voedingssupplementen (deze moeten worden gestopt tenminste 4 weken vóór de start van de studie)
 • geen inconsistent gebruik maken van andere voedingssupplementen voor verbetering van de stoelgang. Sommige supplementen zijn wel toegestaan, maar gebruik moet constant worden gehouden gedurende de studie. Supplementengebruik wordt beoordeeld door de onderzoeksarts;
 • minder dan 2 (vrouwen) of 4 (mannen) glazen alcohol per dag drinken;
 • niet zwanger zijn (of willen worden tijdens de studie), geen borstvoeding geven;
 • geen harddrugs, softdrugs of lachgas gebruiken;
 • niet roken;
 • niet deelnemen aan een andere studie;
 • niet werkzaam zijn bij de Food Health & Consumer Research groep van Wageningen Food & Biobased Research

Wat wordt er van u verwacht?

Voorafgaand aan het onderzoek woont u een online informatiebijeenkomst van een uur bij waar u uitleg krijgt over het onderzoek.

Indien u besluit mee te doen, wordt u gevraagd een toestemmingsverklaring te tekenen en een korte vragenlijst in te vullen om geschiktheid te bepalen.

Bij deelname aan het onderzoek:

 • houdt u tijdens de studie (8 weken) dagelijks een dagboekje bij (duur ~5 min per dag);
 • vult u op 3 momenten tijdens de studie een uitgebreidere vragenlijst in, met name gericht op uw PDS klachten (~90 min per keer);
 • gebruikt u tijdens de interventieperiode van 4 weken tweemaal dagelijks de prebiotische of probiotische voedingssupplementen of een placebo;
 • verzamelt u in de laatste 5 dagen van de observatie- en interventieperiode uw ontlasting (de materialen hiervoor worden naar u toegestuurd);

Meer informatie leest u in de informatiebrochure:

Informatiebrochure NUTRIC Studie

Interesse?

Bent u geïnteresseerd in deelname aan de NUTRIC studie en wilt u er meer over weten?

Lees dan de informatiebrochure voor een uitgebreide omschrijving van het onderzoek en meld u aan voor één van de informatiebijeenkomsten.

Vragen? Neem dan contact op met het onderzoeksteam via: nutric.studie@wur.nl