Data Onderwijs

Voor onderzoek met big data zijn allerlei vaardigheden op het gebied van data science nodig. Dit varieert tussen technische kennis van data, software, databases en programmeervaardigheden aan de ene kant tot kennis van modelmatige berekeningen, visualisaties en geavanceerde analysetechnieken aan de andere kant.

Daarbij spelen ook ethische aspecten een rol, bijvoorbeeld waar het gaat om privacy van deelnemers aan een onderzoek, of de betrouwbaarheid en inzichtelijkheid van algoritmen op basis waarvan verstrekkende besluiten worden genomen. Om de mogelijkheden van big data goed te gebruiken is het essentieel om kennis van data science te combineren met gedegen domeinkennis. Het WDCC werkt aan het verder versterken van onderwijsprogramma bij WUR op het gebied van toegepaste data science in de brede zin van het woord. Uitgangspunt daarbij is het combineren van domeinkennis met technische kennis.