Waardecreatie

WUR ziet toepassingen van big data als een nieuwe mogelijkheid om via onderwijs en onderzoek waarde creatie mogelijk te maken. Waardecreatie bestaat uit het leveren van een bijdrage aan maatschappelijke ontwikkelingen en varieert van bijvoorbeeld het opleiden van studenten in toegepaste data science enerzijds tot het naderbij brengen van de Sustainable Development Goals door nieuw ontwikkelde technologie anderzijds. De use cases en projecten geven een illustratie van de mogelijkheden.

Onderwijs en waardecreatie

Onderwijs in data science biedt de mogelijkheid om studenten bij WUR een nieuw vak te leren, namelijk de toepassing van computer science op de specifieke expertisegebieden van WUR. Juist deze combinatie kan WUR als een van de weinige partijen ontwikkelen. De waarde die hiermee gecreƫerd kan worden bestaat uit goed opgeleide mensen die vervolgens hun bijdrage kunnen leveren aan de maatschappij, zoals in het onderzoek en binnen het bedrijfsleven. Hierbij is het vormgeven van samenwerking op dit gebied met externe partners zodanig dat deze aanvullend zijn op de mogelijkheden en expertise van WUR.

Mogelijkheden waardecreatie

De toepassing van big data biedt ruimschoots mogelijkheden voor waardecreatie. Dit varieert tussen het tegen betaling beschikbaar stellen van eigen data tot het bieden van online services op een platform voorzien van data en modellen voor abonnees. Daarbij speelt dat vanaf het begin rekening wordt gehouden met de mogelijkheden voor waardecreatie bij de ontwikkeling van nieuwe concepten en diensten gebaseerd op big data. Er zijn binnen WUR al diverse ontwikkelingen in deze en in andere richtingen gaande.