Gezonde voeding, gezond leven

WUR bracht in kaart op welke punten kan worden ingegrepen om epidemieën in de toekomst te voorkomen.

Rem op Q-koorts en Lyme

Bij infectieziekten als Q-koorts en de ziekte van Lyme zijn dieren de bron van besmetting. Uitbraken zijn niet uit te sluiten, maar omvang en effect kunnen wel worden ingeperkt.

Lees meer

Onderzoekers van WUR screenen poep van landbouwhuisdieren om antibioticaresistentie in kaart te brengen.

Minder antibioticaresistentie in veehouderij

Bacteriën die ongevoelig zijn voor antibiotica vormen een bedreiging voor de volksgezondheid. WUR onderzoekt de relatie tussen antibiotica en resistente bacteriën in de veehouderij.

Lees meer

Wageningse onderzoekers helpen fabrikanten om voedingsmiddelen gezonder te maken én lekker te houden.

Lekker eten met minder suiker

Voedingsmiddelen gezonder maken en tóch lekker houden is niet altijd eenvoudig. Voor een gezonde maatschappij wordt er samen gewerkt aan producten met een gezondere samenstelling.

Lees meer

e7282cbe-c8eb-44c7-bcb6-471f0b793e7c_Familievarken05_b0c2ff0b_670x446.jpg

Hoger welzijn voor varkens

Een sociaal, comfortabel, energiek leven zorgt dat varkens elkaar minder bijten. Wageningen University & Research draagt met haar expertise bij aan diervriendelijke stallen en andere concepten die varkenswelzijn verhogen.

Lees meer

beeld-dieren-houden.jpg

Beter voor de dieren, beter voor het milieu

Consumenten hechten steeds meer waarde aan milieu en dierenwelzijn bij het houden van dieren. Maar wat wordt hier precies mee bedoeld? Experts van Wageningen University & Research doen er onderzoek naar en vertalen de kennis die ze opdoen naar innovatieve concepten voor stallen en diervoeders. Dankzij hun werk heeft de veehouderijsector inmiddels al heel wat stappen gezet op de weg naar duurzaamheid.

Lees meer

beeld-handelsverdragen.jpg

Duurzaamheidscriteria in handelsverdragen

Voedselzekerheid valt of staat met heldere afspraken over verduurzaming van de voedselproductie. Experts van Wageningen University & Research (WUR) onderzoeken hoe deze een plek kunnen krijgen in internationale handelsverdragen.

Lees meer