Klimaat

Het klimaat verandert en dat is grotendeels toe te schrijven aan menselijke invloeden. We ontwikkelen methoden en instrumenten om klimaatverandering en de effecten daarvan te meten en modelmatig in kaart te brengen. Wij werken aan kennis die kan helpen de uitstoot van broeikasgassen te verminderen (mitigatie), bijvoorbeeld in fokprogramma’s en diervoer voor de veehouderij te richten op lagere methaangas uitstoot. Daarnaast zoeken we naar oplossingen voor de effecten van klimaatverandering (adaptatie) bijvoorbeeld bij de inrichting van het landschap.
Hieronder ziet u hoe WUR bedraagt aan het klimaat.

Bossen in de berm

Met de aanplant van bossen langs snelwegen en tankstations wil Rijkswaterstaat bijdragen aan de klimaatdoelen. In een pilot onderzoekt Wageningen Universiteit & Research (WUR) hoe dat het beste kan worden aangepakt.

Met de aanplant van bossen langs snelwegen en tankstations wil Rijkswaterstaat bijdragen aan de klimaatdoelen. In een pilot onderzoekt Wageningen Universiteit & Research (WUR) hoe dat het beste kan worden aangepakt.