Wageningen World

Abonnement Wageningen World

Wageningen World is het kwartaalblad voor relaties en alumni van Wageningen University & Research (WUR). Het magazine informeert over de ontwikkelingen in het onderzoek van het Wageningse domein van gezonde voeding en leefomgeving.

Wageningen World thuis ontvangen

Studenten ontvangen na afstuderen automatisch een abonnement. Relaties van WUR en belangstellenden kunnen tevens een abonnement aanvragen. Het kwartaalblad verschijnt in een Nederlandstalige en Engelstalige editie. Abonnees kunnen kiezen tussen een papieren en een digitaal abonnement, echter:

Om de belasting van milieu en klimaat zoveel mogelijk te beperken, bevelen we van harte de keuze voor de digitale editie aan!

N.B.: studenten woonachtig in Wageningen ontvangen standaard de digitale editie. Een papieren editie is voorradig in de onderwijsgebouwen op de campus.

Voor het aanvragen van een abonnement of het doorgeven van wijzigingen gelieve onderstaand formulier in te sturen.

Oud adres
Nieuw adres