Markeer een bijzonder moment op Wageningen Campus

Heeft u een bijzonder moment of prestatie, verbonden aan Wageningen University & Research, dat u blijvend zou willen vastleggen op Wageningen Campus? Wageningen University & Research geeft relaties de mogelijkheid om een gegraveerde steen te leggen in het tegelpad tussen de twee onderwijsgebouwen Forum en Orion. Dit pad, waar nieuwe generaties studenten en docenten dagelijks gebruik van zullen maken, is de plek waar gedenkwaardige momenten samen de historie van Wageningen University & Research kunnen beschrijven. Het kan gaan om een lustrum, een prijs, een eredoctoraat, afstuderen met lof etc.

De steen

De gebeurtenis die u wilt vastleggen moet op een – voor een breder publiek - herkenbare en logische manier verbonden zijn met de activiteiten van Wageningen University & Research. Dit zal bij de aanvraag worden beoordeeld door de afdeling Corporate Communicatie en Marketing. U regelt zelf de steen, de gravering en het transport naar Wageningen Campus. U meldt de steen, inclusief de tekst die u wilt plaatsen, aan via het aanvraagformulier. Het opschrift moet in het Engels of Nederlands zijn, zodat de informatie toegankelijk is voor het wandelend publiek. Aanstootgevende teksten of beelden en reclame zijn vanzelfsprekend niet toegestaan.

Het pad is ontworpen in een grid van 40 x 40 cm. Gedenkstenen moeten in dit grid passen. Mogelijke formaten zijn  39,5 x 39,5cm, 39,5 x 79,5 cm, 79,5 x 119,5 cm etc. Minimale dikte voor de kleine formaten is 3 cm, vanaf 80 bij 120 cm is de minimale dikte 6 cm. De stenen mogen geen uitstekende elementen bevatten en moeten aan minimale eisen van duurzaamheid voldoen, de voorkeur gaat uit naar natuursteen. In overleg met Facilitair Bedrijf kan de steen gelegd worden op een voor u geschikt moment. Na afloop van de plaatsing zal Facilitair Bedrijf ervoor zorgen dat de steen wordt ingemetseld.

Kosten

De kosten voor de steen en de gravering zijn voor uw eigen rekening. De plaatsingskosten bedragen €100, dit is inclusief een bijdrage aan een goed doel verbonden met Wageningen University & Research, het Anne van den Ban Fonds.

Rondom het leggen van de steen kan een receptie worden georganiseerd, waarbij de catering moet worden verzorgd door een van de op Wageningen Campus gevestigde partijen.

Aanvraagformulier

Dien uw aanvraag in door het aanvraagformulier in te vullen.