Over Wageningen University

Ons onderzoek en onderwijs zijn sterk gericht op de toepassing in de praktijk. Wij doen dat door over studierichtingen heen samen te werken, door natuurwetenschappen en sociale wetenschappen te combineren om te komen tot een integrale aanpak van actuele maatschappelijke thema’s.

Maatschappelijke thema's zoals:

  • klimaatverandering
  • gezonde leefwijzen
  • de steeds verder toenemende druk op natuurlijke gebieden
  • Dierenwelzijn


De wereld is ons werkgebied

Onze wetenschappers zijn over de hele wereld actief en binnen de universiteit studeren jongeren uit meer dan 100 landen. Door de inrichting van de universiteit is er veel persoonlijke aandacht voor studenten en onderzoekers. Het is onze missie om te werken aan de kwaliteit van leven: 

To explore the potential of nature to improve the quality of life.

Wageningen University maakt deel uit van Wageningen University & Research. Daardoor werkt de universiteit samen met de onderzoeksinstituten die eveneens onderdeel zijn van Wageningen University & Research. Wageningen University & Research heeft vestigingen verspreid over heel Nederland. Een groot deel van docenten, onderzoekers en medewerkers is gehuisvest op Wageningen Campus.

Het onderwijs en onderzoek staan hoog aangeschreven. Studentenaantallen groeien sterk. Studenten gaven de universiteit in 2021 voor het zestiende jaar op rij de eerste plek in de Keuzegids Hoger Onderwijs. De topkwaliteit van het onderzoek van Wageningen University blijkt onder meer uit de plaats die de universiteit inneemt in de top 6 van de belangrijke citatieindexen binnen haar domein.