Feiten en cijfers

Benieuwd naar hoeveel studenten in Wageningen studeren? Op deze pagina vind je informatie over het aantal bachelor- en masterstudenten, de hoeveelheid promovendi en cijfers over alumni van de universiteit.

Aantal studenten

In het academische jaar 2019/2020 heeft de universiteit in totaal 12.819 studenten, waarvan 2.889 internationale studenten. Er zijn 3.104 eerstejaars- en 482 bijvak en uitwisselingsstudenten.

Er studeren 5.928 bachelorstudenten, 6.409 masterstudenten en 2.082 PhD-kandidaten. In 2018/2019 waren er 282 promoties en studeerden 2.024* master- en 1.268 bachelorstudenten af.

* Het aantal behaalde MSc-diploma’s in 2018/2019 is 2.055, maar er zijn 31 die twee MSc-diploma’s hebben behaald dus het aantal afgestudeerde masterstudenten is dan 2.024

Aantal studenten (exclusief PhD kandidaten)
Studiejaar 04/05 05/06 06/07 07/08 08/09 09/10 10/11 11/12
Totaal 4.821 4.761 4.713 4.941 5.398 5.959 6.771 7.473
Internationaal 1.141 1.180 1.185 1.186 1.108 1.444 1.735 1.922
Studiejaar 12/13 13/14 14/15 15/16 16/17 17/18 18/19 19/20
Totaal 7.933 8.814 9.545 10.380 11.275 12.001 12.439 12.819
Internationaal 2.016 2.137 2.160 2.364 2.642 2.788 2.769 2.889

Alumni

In totaal zijn 53.364 studenten afgestudeerd aan de universiteit van Wageningen University & Research. Hiervan waren 40.488 Nederlands en 12.876 internationaal. Van de Nederlandse en internationale alumni werkt respectievelijk 16% en 76% in het buitenland. Van de afgestudeerden is 46% vrouw.

Nationaliteiten

De 12.819 studenten aan de universiteit van Wageningen University & Research komen uit 110 landen. De belangrijkste herkomstlanden van internationale studenten zijn China, Duitsland en Italië.

Herkomst van studenten
Nederland 9.951
Europa 1.553
Azië 981
Afrika 121
Noord- en Zuid-Amerika 297
Overig 15

Peildatum: 1 oktober 2019.