Feiten en cijfers

Wageningen Universiteit had 9.840 geregistreerde studenten in het academisch jaar 2014/2015: 4.790 bachelorstudenten en 5050 masterstudenten. Van dit totale aantal waren 2.160 studenten van internationale afkomst.

Aantal studenten (exclusief PhD kandidaten)
Studiejaar: 02/03 03/04 04/05 05/06 06/07 07/08 08/09
Totaal: 4.571 4.772 4.821 4.761 4.713 4.941 5.398
Internationaal: 859 1.014 1.141 1.180 1.185 1.186 1.108
Studiejaar: 09/10 10/11 11/12 12/13 13/14 14/15 15/16
Totaal: 5.959 6.771 7.473 7.933 8.814 9.545 10.380
Internationaal: 1.444 1.735 1.922 2.016 2.137 2.160 2.364
Gedetailleerde informatie van 2015/2016:
Studenten - BSc 4.790
Studenten - MSc 5.050
Studenten - PhD 1.900
Bijvak- en uitwisselingsstudenten 540
Nationaliteiten 99
Promoties per jaar 300
Afgestudeerden 2014/2015 MSc 1.585
Afgestudeerden 2014/2015 BSc 991
Eerstejaarsstudenten 2.779

Wageningen University telt:


Alumni

Er zijn in totaal 44.502 afgestudeerden van Wageningen University, waarvan 35.156 Nederlands en 9.346 internationaal. Voor de Nederlandse en internationale alumni werkt respectievelijk 7% en 68% in het buitenland. 44% van het aantal afgestudeerden is vrouw.

(Stand: februari 2016)


Herkomst studenten

De 10.380 studenten aan Wageningen University komen uit 99 landen. De belangrijkste herkomstlanden van de buitenlandse studenten zijn China, Griekenland en Duitsland.

Herkomst van studenten 2015/2016 (10.380)
Nederland 8.016
Europa 1.259
Azië 796
Afrika 93
Noord- en Zuid-Amerika 209
Overig 9