Hoogleraren

Aantal hoogleraren, juli 2020
Rector magnificus 1
Voorzitter College van Bestuur 1
Directeur Onderwijsinstituut 1
Regulier hoogleraren 94
Buitengewoon hoogleraren:
- Bedrijfsleven (0,2) 18
- Zusterorganisaties (0,2 fte) 28
- WUR 16
- Legaat 1
- Levenbeschouwelijk (0,2 fte) 2
Persoonlijk hoogleraren 70
Hoogleraren Internationaal Onderwijs 3
Distinghuised Professors 2
Overigen 6
Hoogleraar van andere Universiteit 1
Totaal 244

Leerstoelen Wageningen University en hun financieringsbron

Deze tabel vermeldt van alle Wageningse leerstoelen de financiers van de leerstoelen. De term ‘gewoon hoogleraar’ betreft de leerstoelen die zijn opgenomen in het leerstoelenplan van de universiteit. Deze worden direct gefinancierd uit de middelen die Wageningen University krijgt van het ministerie van EZ.

De persoonlijke hoogleraren worden ook uit die middelen betaald, maar het gaat hier om leerstoelen die persoonlijk aan een excellente onderzoeker zijn gekoppeld. Dit zijn dus geen structurele leerstoelen.

Bij de buitengewone en bijzondere leerstoelen gaat het in principe om leerstoelen die tijdelijk zijn ingesteld (meestal voor een periode van 5 jaar). Het gaat bovendien altijd om een deeltijd aanstelling van meestal 1 dag in de week. De gewone leerstoelen zijn vrijwel altijd full time. Deze bijzondere en buitengewone leerstoelen worden meestal door externe partijen gefinancierd (bedrijven, consortia, stichtingen, zusterinstellingen etc.) De vakgebieden die door deze leerstoelhouders worden behartigd zijn aanvullend op de in het leerstoelenplan beschreven leerstoelen, ze zijn bovendien beoordeeld op wetenschappelijke relevantie. Bij dit proces zijn Wageningse leerstoelhouders en soms externe wetenschappers betrokken. Tevens wordt de kandidaat (of kandidaten) zorgvuldig op wetenschappelijke kwaliteit beoordeeld. Deze leerstoelen zorgen – naast verbreding van het wetenschappelijk aanbod – ook voor een goede verbinding van de Wageningse wetenschap met de samenleving. Wageningen UR staat mede daardoor met beide benen in de samenleving en dat draagt bij aan het realiseren van haar motto ‘For Quality of Life’.

De internationale leerstoelen betreft de leerstoelen bij de instellingen voor internationaal onderwijs ITC-Enschede en IHE-Delft. Door deze samenwerking is het mogelijk voor beide instellingen om intenationale promovendi op te leiden en te laten promoveren.