CAO

Wageningen University & Research kent door de opbouw van de organisatie twee verschillende CAO’s, die op onderdelen verschillen, maar in essentie gelijkwaardig zijn.