HR Excellence in Research

De Europese Commissie heeft Wageningen University & Research erkend als een organisatie met een excellent HR beleid voor onderzoekers. Wageningen University & Research is de eerste organisatie in Nederland deze erkenning heeft ontvangen en die het bijbehorende logo mag voeren.

De Europese Commissie wil de openheid en transparantie van de arbeidsmarkt voor onderzoekers bevorderen. De Commissie heeft hiervoor een handvest voor onderzoekers en een gedragscode voor de recruitment van onderzoekers opgesteld. Deze twee documenten zijn belangrijke elementen in het beleid van de Europese Unie om carrière in de wetenschap nog aantrekkelijker te maken en een onderdeel in haar strategie om economie en werkgelegenheid verder te bevorderen.

De Human Resources Strategie voor Onderzoekers ( HRS4R )

De HR- strategie voor Onderzoekers ondersteunt onderzoeksinstellingen bij de implementatie van de 'Charter & Code'. De implementatie bestaat uit een gap-analyse en het opstellen van een actieplan welke in lijn is met de 40 principes uit deze ‘  Charter en Code’. Onderzoeksinstituten en universiteiten die positief opvolging geven aan deze strategie worden beloond met het logo ‘HR Excellence in Research’.

Logo ‘HR Excellence in Research’ voor Wageningen University & Research

In juni 2012 heeft de Europese Commissie Wageningen University & Research erkend als een organisatie met een excellent HR-beleid en daarom beloond met het logo 'HR Excellence in Research'. Intussen (mei 2014) heeft Wageningen University & Research ook Stap 4 van de strategie succesvol afgerond en mag daarom het logo blijven voeren.

Actieplan

In de aanvraag richting de Commissie is het HR beleid van Wageningen University & Research voor onderzoekers uitgewerkt met een actieplan voor de komende jaren. Hierin is gekeken naar de 40 items uit de Charter and the Code for Researchers die van belang zijn bij een uitstekend HR beleid (blz. 8 t/m 20). De Gap analysis is gebaseerd op gesprekken met onderzoekers in een Workshop en op de evaluatie die is uitgevoerd naar Tenure Track (blz. 21 t/m 32). De acties zijn gebaseerd op de Gap analysis en refereren aan de nummers in de Code.

Downloads