Educational Staff Development

De Keuzegids Universiteiten concludeerde in elk van de afgelopen 11 jaren dat Wageningen University het beste onderwijs van de Nederlandse Universiteiten heeft.

In de 2015 gids staat over Wageningen University: "Al jaren op rij steekt het onderwijs op de universiteit met kop en schouders uit boven de rest''.

De docenten zijn de spil van dit succes en leveren prestaties te midden van vernieuwingen en sterk toenemende studentenaantallen.

Wageningen University helpt hun met dienstverlening en het verder ontwikkelen van onderwijskundige competenties via Educational Staff Development. Het gaat daarbij om:

  • cursussen en trainingen
  • advies
  • ondersteuning bij vernieuwingsprojecten
  • ICT in het onderwijs (EDUsupport)

BKO

In 2008 hebben de Universiteiten een “Basis Kwalificatie Onderwijs (BKO)” afgesproken. De Raad van Bestuur heeft hiervoor een regeling vastgesteld. De BKO regeling geeft universitaire docenten tijd en ondersteuning om onderwijskwaliteiten verder te ontwikkelen. Het traject bestaat uit cursussen, praktijkopdrachten en (facultatief) intervisie en coaching. Het moet meestal in drie jaar na aanvang voltooid zijn.

Voor personeel van Wageningen UR is op intranet uitgebreide informatie over de BKO en de andere Educational Staff Development diensten beschikbaar.

Thesis Rings

Een Thesis Ring wordt georganiseerd door een leerstoelgroep en bestaat uit een groep van 7 á 10 studenten die hun geschreven teksten (zowel het voorstel als het verslag in wording) bespreken in wekelijkse bijeenkomsten.

Studenten leren kritisch te kijken naar andermans teksten. Peer review is een belangrijke vaardigheid in de wetenschappelijke wereld, die niet vaak aan bod komt in de afstudeertijd van studenten. In een Thesis Ring worden zowel de opzet van een onderzoek als wetenschappelijk schrijven besproken. Het geven van feedback vind plaats onder begeleiding van een staflid, om het proces en de kwaliteit van de feedback te waarborgen.

Educational Staff Development geeft graag advies als u een Thesis Ring binnen uw leerstoelgroep wil beginnen. EDUsupport kan een Blackboard klaarzetten om het proces te faciliteren. Meer informatie over Thesis Rings in het algemeen en het opzetten van een Blackboard daarvoor is te lezen op www.thesisrings.wur.nl .