Ernst van den Ende

Ernst van den Ende, Algemeen Directeur Plant Sciences Group

"Tot voor kort was ik als business unit manager verbonden aan Wageningen Plant Research van Wageningen University & Research. Dit onderdeel houdt zich bezig met toegepast onderzoek, speelt het spel tussen wetenschap en praktijk. Plant Research pikt wetenschappelijke innovaties eruit en vertaalt die naar gerichte oplossingen voor het bedrijfsleven. En andersom vertaalt Plant Research de kennisbehoefte van bedrijven naar wetenschappelijk onderzoek. Samen aan innovatieve oplossingen werken, dat vind ik leuk.

Alles wat wij binnen Wageningen University & Research doen is maatschappelijk relevant.
Ernst van den Ende

Veel publiciteit

Als business unit manager ben je verantwoordelijk voor het reilen en zeilen binnen jouw onderdeel van Wageningen University & Research. Zo is Plant Research op dit moment bezig met een groot onderzoek naar inhoudsstoffen in narcissen. Onderzocht wordt of een van de stoffen, galantamine, gebruikt kan worden in medicijnen om de symptomen van de ziekte van Alzheimer te bestrijden. Dat is het mooie van dit werk: alles wat wij binnen Wageningen University & Research doen is maatschappelijk relevant. Het levert ons regelmatig veel publiciteit op, zoals over ons onderzoek naar de kastanjeziekte in grote steden.

Internationaal voorop

Wageningen University & Research is een prachtige omgeving om in te werken. Het gaat hier om onderwerpen die er écht toe doen, zoals het klimaat en voeding. En als je het ook nog leuk vindt om te schakelen tussen wetenschap en commercie én om met veel wetenschappelijke disciplines samen te werken, dan voel je je hier zeker thuis. Als ik hier om mij heen kijk, dan geniet ik echt van onderzoekers die zich vol overgave inzetten voor hun vakgebied en die er geen probleem mee hebben om soms een paar avonden achter elkaar een presentatie te geven. Al die mensen zorgen er wél voor dat Wageningen University & Research internationaal vooroploopt. En dat biedt ons weer mooie kansen om internationaal kennis te delen en opdrachten binnen te halen. Nóg een mooie reden om voor Wageningen University & Research te kiezen, toch?"