13e Nationale Symposium Zoönosen

Symposium

13e Nationale Symposium Zoönosen

Wat doen boeren, dierenartsen, slachterijen, fabrikanten en onderzoekers om te voorkomen dat mensen ziek worden door dieren of producten van dierlijke oorsprong? Welke afwegingen spelen een rol? Welke preventieve maatregelen zijn mogelijk? Hierop wordt ingegaan tijdens het 13e Nationale Symposium Zoönosen van RIVM.

Organisator RIVM
Datum

di 3 december 2019 09:00 tot 17:00

Locatie RIVM, Bilthoven
Prijs € 80,00

Vanuit Wageningen University & Research hebben diverse experts een rol tijdens dit symposium:

  • Plenaire sessie: ‘Kringlooplandbouw vraagt om preventieve veiligheid’ - Martin Scholten, Wageningen Animal Sciences
  • Plenaire sessie: 'Bacteriële gezondheid in Nederlandse insectenkweek: een pilot' - Olga Haenen, Wageningen Bioveterinary Research
  • Workshop: ‘Campylobacter: uitdagingen voor preventie en controle’ – Miriam Koene, Wageningen Bioveterinary Research
  • Workshop: ‘Economische aspecten van preventie: De positie van de veehouder in de zoönoseketen’ – Henk Hogeveen, Bedrijfseconomie