Promotie

40 years of change on the coral reefs of Curacao and Bonaire

Samenvatting

Het proefschrift beschrijft de ecologische afbraak die de koraalriffen van Cura├žao en Bonaire sinds begin jaren 70 van de vorige eeuw hebben ondergaan als gevolg van de impact van voortdurende bevolkingsgroei. Het Antropoceen, het tijdperk waarin de mens klimaat en atmosfeer verandert, heeft zijn weerslag op de soortensamenstelling op deze riffen waarbij opportunistische organismen zoals algen en, in het bijzonder, cyanobacterie matten steeds beter gedijen, ten koste van koralen. Ook zien we ook een verschuiving van grote rif-bouwende koraalsoorten naar koraalsoorten die minder hard groeien en minder snel tot een karakteristiek hoog-divers koraalrif leiden. Een positieve bevinding is dat enkele van de minst gedegradeerde riffen zijn gevonden binnen reservaten waar entree voor de mens verboden is. De belangrijkste boodschap is wel dat we de koraalriffen en de door deze unieke ecosystemen geleverde diensten alleen kunnen behouden als we per direct zowel lokaal als globaal gaan ingrijpen!