Lezing

4TU Binnenhofcollege: Agrifood

Een hoogleraar, een student en een ondernemer praten politici in een uur tijd bij over de laatste technologische ontwikkelingen, van medische technologie en agri & food tot duurzame mobiliteit en sleuteltechnologieën.

Organisator 4TU
Datum

vr 4 juni 2021 09:00

Locatie Online (deelname op uitnodiging)

In dit binnenkofcollege staat agrifood centraal. Voedselzekerheid, voedselveiligheid, voedselkwaliteit, meer produceren met minder inputs en minder emissies naar de leefomgeving zijn pittige uitdagingen voor de agri-food sector de komende decennia. Technologie en, meer specifiek, robotica zal een belangrijke rol spelen bij het adresseren van deze uitdagingen. Robotica biedt ook de mogelijkheid om vorm te geven aan nieuwe meer duurzame manieren van voedselproductie.

4TU.Binnenhofcolleges

De politiek moet de komende periode talloze besluiten nemen over ingrijpende veranderingen in onze economie en samenleving. Of het nu gaat om de digitalisering van onze samenleving, de toekomst van onze gezondheidszorg en voedselvoorziening, het realiseren van de energietransitie of duurzame mobiliteit.

Deze besluiten, die ook op de lange termijn gevolgen hebben, zijn gebaat bij hoogwaardige technologische kennis. De vier Technische Universiteiten, VNO-NCW en FME willen in die kennis voorzien en delen die kennis in een reeks van zeven 4TU.Binnenhofcolleges. Daarin komen de meest relevante technologieën aan bod -vanuit het perspectief van de wetenschapper, de student en de ondernemer- en wordt de brug geslagen naar de beleidsterreinen waarmee de politici te maken hebben.

Wetenschapper