Conferentie

9 miljard mensen voeden, zonder onze aarde te vernielen

Over 35 jaar wonen op aarde negen miljard mensen. Negen miljard monden om te voeden! Een enorme uitdaging om dit met conventionele landbouwmethoden voor elkaar te krijgen. We zien de problemen nu al: de grond verschraalt, de monoculturen zijn gevoelig voor plagen en onze kunstmest zal opraken. Gelukkig kan de natuur ons helpen. In natuurlijke (eco-)systemen zijn duurzame oplossingen te vinden, waarmee we deze problemen te lijf kunnen.

Organisator Nederlands Instituut voor Ecologie (NIOO-KNAW), Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW)
Datum

di 21 april 2015 09:00 tot 17:00

Locatie Het Trippenhuis (KNAW), Kloveniersburgwal 29, Amsterdam

Op 21 april presenteren topwetenschappers uit binnen- en buitenland de kansen die ‘eco-intensive methoden’ bieden voor het verbeteren van de landbouw. Het uitgangspunt is eenvoudig: werken met de natuur. Gebruik natuurlijke processen om robuuste landbouwsystemen te ontwikkelen met een hoge en stabiele opbrengst.

Er moet meer oog komen voor andere dimensies, zoals bodemstructuur, bodemleven en -vruchtbaarheid  en diversiteit aan planten, dieren en micro-organismen. Want juist deze zaken maken landbouw-ecosystemen stabieler en weerbaarder. Landbouw en landbouwbeleid moeten niet langer alleen gericht zijn op het maximaliseren van de plantaardige productie. Door toepassing van de nieuwste inzichten kan de bodem in hoge mate zelfvoorzienend worden. Er is minder bewerking, bemesting en irrigatie nodig. Giftige bestrijdingsmiddelen worden overbodig.

Op de conferentie delen wetenschappers uit de hele wereld hun kennis over ecologische principes in de landbouw en over hoe die kennis gebruikt kan worden in verschillende landbouwsystemen in onze huidige samenleving.

Sprekers

Deze conferentie wordt georganiseerd door het Nederlands Instituut voor Ecologie (NIOO-KNAW) en de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW).

De conferentie maakt deel uit van het KNAW-project ‘Over grenzen’.