Promotie

A plant's inheritance. Soil legacy effects of crops and wild relatives in relation to plant functional traits

Promovendus Janna dr.ir. JM (Janna) Barel
Promotor prof.dr.ir. GB (Gerlinde) de Deyn
Copromotor prof.dr. W (Wietse) de Boer
Organisatie Wageningen University
Datum

do 30 augustus 2018 11:00 tot 12:30

Locatie Aula, gebouwnummer 362

Promotor: prof. dr TW Kuyper

Samenvatting

Bodem maakt plantengroei mogelijk, en wordt gelijktijdig door planten beïnvloed. Een plantenerfenis, bestaande uit veranderde bodemomstandigheden, kan de groei van opvolgende planten beïnvloeden. De microbiële bodemgemeenschap en afbraak van plantenresten zijn twee essentiële aspecten van plant-bodemerfenissen. Door plantenerfenissen te bestuderen in relatie tot planteigenschappen kunnen plant-bodem interacties inzichtelijk worden gemaakt. Daarnaast helpt het vergelijken van gewassen met verwante wilde soorten de landbouwpraktijk te verduurzamen. De kwaliteit en kwantiteit van plantenresten blijkt de sleutel te zijn tot plant-bodemerfenissen, en beïnvloeden bovendien de microbiële gemeenschap in de bodem. Planteigenschappen bepalen afbraakprocessen en kunnen gedeeltelijk de microbiële wortelgemeenschap helpen voorspellen. Echter, eigenschappen van gewassen en wilde planten zijn verschillend. Ook verloopt de afbraak van gewaswortels anders dan bij wilde planten, en lijken gewassen andere associaties aan te gaan met microben dan wilde planten. De erfenissen van wilde planten zijn dus niet rechtstreeks te vertalen naar gewaserfenissen en vice versa.