Aanpak van ondervoeding en eiwitverrijkte maaltijden voor ouderen

Promotie

Aanpak van ondervoeding en eiwitverrijkte maaltijden voor ouderen

Promovendus Canan Ziylan
Promotor prof.dr.ir. CPGM (Lisette) de Groot
Copromotor dr.ir. A (Annemien) Haveman-Nies
Stefanie Kremer
Organisatie Wageningen University & Research, Wageningen Food & Biobased Research
Datum

vr 9 december 2016 16:00 tot 17:30

Locatie Aula, gebouwnummer 362
Generaal Foulkesweg 1
362
6703 BG Wageningen
0317-483592

Samenvatting

Naarmate men veroudert, wordt het moeilijk om voldoende eiwitten te consumeren om eiwitondervoeding te voorkomen. Het is daarom noodzakelijk om oplossingen te vinden die ouderen helpen hun optimale eiwitinname te realiseren. Dit proefschrift beschrijft onze inspanningen om eiwitinname van ouderen te vergroten door het gebruik van eiwitverrijkte maaltijden.

Door zowel professionals als ouderen te vragen naar de voorwaarden van zulke maaltijden, probeerden we dicht bij de wensen en behoeften te blijven van ouderen met risico op ondervoeding. Met deze kennis ontwikkelden we eiwitverrijkte maaltijden. Deze maaltijden bleken goed gewaardeerd te worden en leidden ook daadwerkelijk tot en hogere eiwitinname. Deze veelbelovende bevindingen wijzen erop dat we goed aansluiten bij de wensen en behoeften van ouderen. Wel wijzen we op drie voorwaarden voor een goede aanpak van ondervoeding: zorg voor bewustwording bij ouderen en professionals, maak taken rondom monitoring duidelijk voor een betere samenwerking tussen professionals en geef doelmatig eiwitverrijkte producten aan risicogroepen.