Themadag

Aardappeldemodag

PPO Westmaas en NAO organiseren op 20 augustus 2014 weer de Aardappeldemodag, die tweejaarlijks plaatsvindt op de PPO locatie in Westmaas. Het thema is dit jaar 'Schone teelt bepaalt de toekomst'. Een actueel onderwerp waar veel bedrijven in de aardappelsector volop mee bezig zijn.

Organisator
Datum

wo 20 augustus 2014 10:00 tot 19:00

Locatie Open teelten Westmaas
Groeneweg 3
3273 LP Westmaas
0186 - 579 930

De Aardappeldemodag is laagdrempelig van aard. Met beperkte kosten en in samenwerking met deelnemende bedrijven uit de sector wordt invulling gegeven aan het programma. Doelstelling is alle mensen en bedrijven die actief zijn in de aardappelsector met elkaar in contact te brengen. De Aardappeldemodag is door de genoemde denk- en werkwijze dan ook uitgegroeid tot de tweejaarlijkse ontmoetingsplaats van de aardappelsector! Circa 6.500 mensen bezochten de Aardappeldemodag in 2010 en 2012 in Westmaas.

Het gevarieerde programma biedt lezingen, demonstraties en een bedrijvenmarkt.

Meer informatie over het programma op

de website van de Aardappeldemodag