Themadag

Akkerbouwdag Wijnandsrade 1 september 2015

Suikerbietenrassen, bestrijding bladschimmels in suikerbieten, betere stikstofbenutting met de aardappelsensingvbApp etc. zijn onderwerpen die op de Akkerbouwdag van 1 september in Wijnandsrade aan de orde komen.

Organisator
Datum

di 1 september 2015 13:15 tot 17:30

Locatie Proefboerderij Wijnandsrade Bongard 1 6363 CH Wijnandsrade

Tijdens de Akkerbouwdag kunnen bezoekers proefvelden, demonstraties en workshops te bekijken en toelichting van deskundigen bij te wonen.

Onderwerpen Akkerbouwdag 2015

• Rassendemonstratie suikerbieten
Betaseed; KWS Benelux BV; SES vanderHAVE; Strube

• Bestrijding bladschimmels suikerbieten
CSV COVAS

• Pilot Slim Bemesten
DLV Plant en Agriconnection

• Betere N-benutting met AardappelSensingApp
PPO; Waardenetwerk Provincie Limburg

• Mogelijkheden gewassensoren
 Louis Nagel BV, YARA Benelux BV en Agrimaas BV

• Demonstratie veldspuit
John Deere Nederland