Themadag

Akkerbouwdag Wijnandsrade

Suikerbietenrassen, gebruik van Bokashi, bemesting in aardappel en afstelling kunstmeststrooier zijn onder andere onderwerpen, die op de Akkerbouwdag van 2 september in Wijnandsrade aan de orde komen. Door proefvelden, demonstraties en workshops te bezoeken en de toelichting van deskundigen bij te wonen krijgen bezoekers informatie over de diverse thema’s.

Organisator
Datum

di 2 september 2014 13:00 tot 17:00

Locatie Proefboerderij Wijnandsrade, Bongard 1, 6363 CH, Wijnandsrade

PPO Vredepeel en Stichting Proefboerderij Wijnandsrade (LLTB) organiseren ook dit jaar weer de Akkerbouwdag in Zuid-Limburg op de Proefboerderij in Wijnandsrade.

Suikerbietenrassen, bemesting in aardappel, gebruik compost, afstelling kunstmeststrooier etc. zijn onderwerpen, die op de Akkerbouwdag van 2 september in Wijnandsrade aan de orde komen.

Door proefvelden, demonstraties en workshops te bezoeken en de toelichting van deskundigen bij te wonen krijgen bezoekers informatie over de diverse thema’s.

Programma
13.00 uur Praktijkmiddag open
13.15 uur Opening door bestuur Stichting Proefboerderij Wijnandsrade
13.30 – 16.30 uur Geleide rondgang in groepen langs diverse onderwerpen
17.00 uur Sluiting

De toelichting zal verzorgd worden door onderzoekers van PPO en vertegenwoordigers van bedrijven, die een demo of proef op locatie hebben aangelegd.

Onderwerpen

  • Rassendemonstratie suikerbieten
  • Bemesting aardappel
  • Bemesting met compost
  • Kansen en bedreigingen voor de Nederlandse land- en tuinbouw in 2020
  • Banden demonstratie
  • Demonstratie kunstmeststrooien in kader van Waardenetwerk "Kunstmest op de korrel"