Algemene Ledenvergadering van KLV

Activiteit

Algemene Ledenvergadering van KLV

Voor de ledenvergadering van KLV is er gelegenheid om met de andere deelnemers en het bestuur kennis te maken.

Organisator KLV – Wageningen Alumni Network
Datum

do 10 december 2015 18:30 tot 22:00

Zaal/kamer Speakers Corner

De belangrijkste agendapunten van deze ALV zijn:

  • Begroting 2016
  • Voorstel tot wijziging van de statuten van KLV. Wellicht tevens die van het Huishoudelijk Reglement
  • Uitgewerkte notitie met de strategische lijnen voor ledenbinding, incl. carrière ondersteuning

Programma:
19.30 uur - Ontvangst met koffie met wat lekkers.
20.00 uur - Aanvang ALV.
21.00 uur - Na de vergadering bent u van harte uitgenodigd voor een drankje.
22.00 uur - Einde.

Aanmelden en vergaderstukken

Alle leden van KLV worden uitgenodigd hierbij aanwezig te zijn.
U kunt uw komst aanmelden en de vergaderstukken opvragen via secretariaat.klv@wur.nl.