Nieuws

Algemene Ledenvergadering van KLV

Voor de ledenvergadering van KLV is er gelegenheid om met de andere deelnemers en het bestuur kennis te maken.

De belangrijkste agendapunten van deze ALV zijn:

  • Begroting 2016
  • Voorstel tot wijziging van de statuten van KLV. Wellicht tevens die van het Huishoudelijk Reglement
  • Uitgewerkte notitie met de strategische lijnen voor ledenbinding, incl. carrière ondersteuning

Programma:
19.30 uur - Ontvangst met koffie met wat lekkers.
20.00 uur - Aanvang ALV.
21.00 uur - Na de vergadering bent u van harte uitgenodigd voor een drankje.
22.00 uur - Einde.

Aanmelden en vergaderstukken

Alle leden van KLV worden uitgenodigd hierbij aanwezig te zijn.
U kunt uw komst aanmelden en de vergaderstukken opvragen via secretariaat.klv@wur.nl.