Symposium

Alternatieven voor het doden van eendagshaantjes

In de huidige praktijk worden mannelijke kuikens van legrassen gedood na uitkomen. In Nederland betreft dat circa 45 miljoen kuikens per jaar. Het symposium, georganiseerd door Wageningen UR, vond plaats op 8 september, met 40 deelnemers uit de pluimveesector (fokkerij, broederij, brancheorganisatie), het ministerie van Economische Zaken, de NVWA en het onderzoek. De mogelijke alternatieven zijn getoond en bediscussieerd.

Organisator Wageningen University, Wageningen Livestock Research
Datum

ma 8 september 2014 14:00 tot 16:00

Locatie Hof van Wageningen, Lawicks Allee 9, 6701 AN Wageningen

Het onderwerp blijft de aandacht vragen, mede in het licht van nieuwe wetgeving in twee Duitse deelstaten. Het kunnen selecteren van vrouwelijke eieren voordat een ei bebroed wordt blijft het meest ideaal, het feit dat er wel verschillen zijn gevonden suggereert mogelijkheden, maar de huidige bevindingen zijn nog niet bruikbaar. Het seksen van bebroede eieren op bijvoorbeeld dag 9 of 10 is zeker mogelijk, maar onderzoek moet aanwijzen of snelle en goedkope toepassing op praktijkschaal mogelijk is. Het onderzoek heeft getoond dat het mogelijk is om hennen zo te behandelen dat ze minder mannelijke eieren leggen. Echter, de nu gebruikte behandelingen zijn alleen bedoeld voor onderzoek en kunnen niet in de praktijk worden gebruikt. Methoden die gebruik maken van genetische modificatie worden momenteel niet onderzocht vanwege onvoldoende acceptatie uit de samenleving en politiek. Voor de morele vragen worden ethische afwegingen gemaakt. Een echte oplossing vereist technieken die het doden van eendagshaantjes of bebroede eieren vermijden. Programma Symposum
13:30 - 14:00 Arrival and coffee
14:00 - 14:10 Simon Vink, Wageningen UR concernstaf: Opening and scope of this afternoon
14:10 - 14:25 Henri Woelders, Wageningen UR Livestock Research, ABGC: Overview of research on potential alternatives for killing of day-old chiks at Wageningen UR
14:25 - 15:05 Vivian Goerlich-Jansson, Universität Bielefeld en Ton Groothuis, University of Groningen, Biology of avian sex ratio bias
15:05 - 15:15 Break
15:20 - 15:40 Wouter Bruins (In Ovo BV, Leiden): State of the art of sexing incubated eggs
15:40 - 16:00 Mariëlle Bruijnis. Wageningen University, Adaption Physiology, Ethics in Life Sciences: Ethical and societal aspects of alternatives for killing day-old chiks
16:00 Discussion and drinks