Promotie

An evolutionary and functional genomics study of Noccaea caerulescens, a heavy metal hyperaccumulating plant species

Promovendus ms. Y (Yan-Li) Wang
Promotor prof.dr.ir. M (Maarten) Koornneef
Copromotor prof.dr. MGM (Mark) Aarts
Organisatie Wageningen University, Laboratorium voor Erfelijkheidsleer
Datum

vr 9 september 2016 13:30 tot 15:00

Locatie Aula, gebouwnummer 362